QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 2000 – 2002: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Khang Vinh
  • Từ 2003 – 2005: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Hưng Việt
  • Từ 2005 – 3/2007: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2006 – 2009: Trưởng phòng kế toán CTCP Nhựa và Bao bì An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2010 – 3/2018: Kế toán trưởng CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2010 – 6/2022: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ tháng 3/2018 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ tháng 6/2020 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Hà Nội
  • Từ tháng 5/2023 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh