QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 7/2007 – 7/2008: Nhân viên hành chính CTCP Nhựa và Bao bì An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 8/2008 – 8/2009: Trưởng phòng Hành chính nhân sự CTCP Nhựa và Bao bì An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 9/2009 – 9/2010: Chuyên viên ban Thư kí CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 10/2010 – 12/2017: Trưởng ban Thư kí CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 1/2018 – 5/2019: Phó chánh văn phòng CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
  • ​Từ 5/2019 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
  • Từ 2/2021 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh