QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 05/2010 – 04/2011: Nhân viên bán hàng quốc tế tại Công ty CP Visimex
  • Từ 05/2011 – 05/2012: Trưởng phòng bán hàng quốc tế – Văn phòng Hồ Chí Minh tại Công ty CP Visimex
  • Từ 07/2012 – 03/2015: Trưởng nhóm Bán hàng Quốc tế tại CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 04/2015 – 02/2017: Phó phòng Bán hàng Quốc tế tại CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 03/2017 – 09/2020: Trưởng phòng Bán hàng quốc tế tại CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ 10/2020 – nay: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh tại CTCP Nhựa An Phát Xanh