QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 2005 – 2009: Điều phối viên Kỹ thuật, Công ty TNHH Sơn Joton
  • Từ 2009 – 2013: Trưởng phòng QC, CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2013 – 2016: Phó giám đốc nhà máy, CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2016 – 2019: Giám đốc nhà máy, CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2019 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ 3/2022 – nay: Tổng giám đốc CTCP An Tiến Industries
  • Từ 5/2022 – nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries