QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 1998 – 2002: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMS
  • Từ 2002 – 2009: Kế toán và Phó Giám đốc Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 2007 – 2015: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (nay là CTCP An Tiến Industries)
  • Từ 8/2009 – 6/2011: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 7/2011 – 6/2022: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ 7/2011 – nay: Tổng Giám đốc CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ 6/2017 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP An Phát Holdings

BÀI VIẾT LIÊN QUAN