QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 09/1998 – 01/2002: Trợ lý Phòng Tổ chức lao động Công ty Hợp tác kinh tế Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. 
  • 01/2002 – 01/2004: Trưởng ban Tổ chức định mức tiền lương – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. 
  • 01/2004 – 01/2008: Phó phòng Tổ chức Lao động – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. 
  • 01/2008 – 07/2008: Phó phòng Tổ chức Lao động – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. 
  • 07/2008 – 3/2020: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su (Lào) 
  • 07/2008 – 3/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. 
  • 5/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Sông La Xanh 
  • 5/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Đông Á 
  • 5/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Nhựa Á Châu