Báo cáo định kỳ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
27/01/2022Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021drive.google.com/file/d/1qWKHMJc1_tw2ccxvEPDc66YHy93AnLMb/view?usp=sharing
29/07/2021Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/1Lkd0yCED4cOdCrOzKIoQIFAsnR-HLtn3/view?usp=sharing
26/01/2021Báo cáo tình hình quản trị năm 2020drive.google.com/file/d/1KKXP_rf2iTFeS6sFAf_t3lTxddKetmSq/view?usp=sharing
30/07/2020Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1HwwLtnHyGf1V_ETkCloNn-Mq5ZPTOE5u/view?usp=sharing
30/01/2020Báo cáo quản trị 2019drive.google.com/file/d/1td9gVtFTZ3o-SCaYdSxMTB-R_LF5pPxn/view
29/07/2019Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2019drive.google.com/open?id=17SaBC7nVeGiwV5PFt5jk6MlmYSOs9UwO
25/01/2019Báo cáo quản trị 2018drive.google.com/file/d/1MNYzwVloPO5zdV-Kyz0OfdVCI9rvGuFQ/view?usp=sharing
06/07/2018Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2018drive.google.com/file/d/1xM7QV5ZzhQsHPwTsIM1uGETe9wxS7I1b/view?usp=sharing
03/01/2018Báo cáo quản trị 2017drive.google.com/open?id=1dKmRYt6HniMRqDpbUkgJIxNbDlGrAhed
10/09/2017Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2017drive.google.com/file/d/1jtAJen3Txx85Qf1KD0HioCmZ19cIWzcj/view?usp=sharing
02/01/2016Báo cáo quản trị 2016drive.google.com/open?id=18bNX6WMITFbMARCcxva4XtkI3zNGl7oI
02/01/2015Báo cáo quản trị 2015drive.google.com/open?id=1PpoEGcLocYf5KrKAtXCW72I5Aa7mbSDO
02/01/2014Báo cáo quản trị 2014drive.google.com/file/d/1sfcG3Qr0TV2YJ0ZpK49-N-RIiDZT0lhT/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/04/2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/15-pWr5l2AM0T9rw_14ffpHrbgopECWNn/view?usp=sharing
26/04/2022Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/18vX3bYuUgB0g4W300uOMNoQa2-Wi-mfC/view?usp=sharing
30/03/2022Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1TPDAIjYZ_lNyN_pJk7bt9PQ-tA_T977O/view?usp=sharing
30/03/2022Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1Ws1OEtEEw3h0rZUq3QmFcBLLLLsUl2E6/view?usp=sharing
27/01/2022Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý IV năm 2021drive.google.com/file/d/1PCC5io79kP-lTAmMxDGUbh-eFI9eWDky/view?usp=sharing
27/01/2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021drive.google.com/file/d/1vfNrqID885b6fe-1v1A0GZl0j-TY3JHj/view?usp=sharing
27/01/2022Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021drive.google.com/file/d/18g216-lspFGy5pKFalnSgL06Onn2NwUu/view?usp=sharing
29/10/2021Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1p6yO0P667GW-VyI8h-yWlTSwdpZHhMfJ/view?usp=sharing
29/10/2021Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1AWWHZ61O5iUvQDMHzExACvMFtDlIIWnN/view?usp=sharing
29/10/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/162AHOb5q3fXT5hSCh0-VOyQAnPT6xc4K/view?usp=sharing
28/08/2021Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/1krMXk0O4XjrxyVIguyuS04lrUf76bMiy/view?usp=sharing
28/08/2021Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1LY8v4wAS-e6EPCz_mzTOTxYk-yQKpbdU/view?usp=sharing
28/08/2021Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1pokEACaz6FWRWsu5tMbZPYB5JzhIpGiP/view?usp=sharing
30/07/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/117sU6RmKpN4mkOkRUFaWGGTikzTTGrAT/view?usp=sharing
30/07/2021Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/11MSaNJvagqlB9Xaqr_Q7U2O4iLbMr35d/view?usp=sharing
30/07/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1CK3g5v4KVyhA_dCUBW4IRqGCFRFsiw44/view?usp=sharing
29/04/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC quý I năm 2021drive.google.com/file/d/1yhrZVsGqAgZuV2p6_rMEk0jdvCt2IQd-/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo tài chính quý I năm 2021 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1ZssYgjWG9-smmP-NRK-rboCsGXvxJu4_/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo tài chính quý I năm 2021 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/13vf3g0JvV6HRWrNLoy7bwf1RCqETrWtC/view?usp=sharing
31/03/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC năm 2020drive.google.com/file/d/1UKWChIyxflfIn1oLKP9iLCFinMdd6qTd/view?usp=sharing
31/03/2021Báo cáo tài chính năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1ZaCN3XlyC7cKfeSpVhU9uWBCv7PQYXEK/view?usp=sharing
31/03/2021Báo cáo tài chính năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1UJb9K6GnKa_IC6EktmuOvVjTuNZksceX/view?usp=sharing
29/01/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC quý IV năm 2020drive.google.com/file/d/19LQnR3qRk_44wH5uyPpTkjXxGbgMlNNM/view?usp=sharing
29/01/2021Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1sXxsr9JJyGsnndUdbKV0oaQ-8oHLbx7j/view?usp=sharing
29/01/2021Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1Ir7Bnuf7mdlgMXk8U1K9VBHFtZD4c0BL/view?usp=sharing
29/10/2020Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC quý III năm 2020drive.google.com/file/d/1qbVsF2uglh80iULkcWwrkB00PQ3cZFIO/view?usp=sharing
29/10/2020Báo cáo tài chính quý III năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1hl0xTnLfEzG52Z1hlxSL3mea3RQEP6ek/view?usp=sharing
29/10/2020Báo cáo tài chính quý III năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/17YfXekFw8kzxUP789ovQOuycSc5O8tKR/view?usp=sharing
28/08/2020Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1wiWM9jDhnWEGvJKl3T9TeNvj4QyQeGl4/view?usp=sharing
28/08/2020Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1hfFPzzomwiRgcR7IOSRclOWYKu3E80mU/view?usp=sharing
28/08/2020Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/10w8-7BodUQKGLM3Ioua8HgzWDQioqX3O/view?usp=sharing
30/07/2020Giải trình BCTC quý II năm 2020drive.google.com/file/d/1ke-39IWvXAnCcGdaPJlEYheHjYXBcNi5/view?usp=sharing
30/07/2020Báo cáo tài chính quý II năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/14tVL0u1JQzjy22z7kWqAMquutlUcyoEP/view?usp=sharing
30/07/2020Báo cáo tài chính quý II năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1JaWK8pWwdDdYfguE5X1_avanlablT3kT/view?usp=sharing
29/04/2020Báo cáo tài chính quý I năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1aBAqvDkegp2csridwOEs6mMwaogxHEpl/view?usp=sharing
29/04/2020Báo cáo tài chính quý I năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1LV1GHzWoFlJOyVUqmWOOKMkVgjN83ZfC/view?usp=sharing
31/12/2019Báo cáo tài chính hợp nhất 2019drive.google.com/open?id=1x0hPdtz7g8u6mzBLrt25UyLDG1y2XUrY
31/12/2019Báo cáo tài chính riêng 2019drive.google.com/open?id=15n3cH9EOphdHniQaXk5b5e1Fuen5uqXz
29/12/2019Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1Au4L0SIuqvOnP6xcYTXkREYdlBSPU3Ib/view
03/10/2019Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/10Qd-bQnAB4nx5jbGA2Qom5FyeVd3pDxQ/view?usp=sharing
03/10/2019Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1KiQ4FCmbhc3PBnhBUaP3TpDKNmxN__3g/view?usp=sharing
03/07/2019Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/open?id=14MJlY0EozMNPpDZrXKkABB0rWGyMW-d8
03/07/2019Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=11SCtopKWsCrbg5w8hECo8yGWjFNo2Ao-
03/07/2019Báo cáo tài chính quý II năm 2019 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1B-i9ViJq5bls0B4FnQM2CyJxh1OgmU7S/view?usp=sharing
03/07/2019Báo cáo tài chính quý II năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1qJsO5CYxBT1oSsVi6i70KFREzahqErZZ/view?usp=sharing
03/04/2019Báo cáo tài chính quý I năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1oUsG47gUqT2A2NCGcOqJx2LiMmh9-JG-/view?usp=sharing
03/04/2019Báo cáo tài chính quý I năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1Ax-26gWQWHEFTKNmhdopNGwK-DEV0Nv4/view?usp=sharing
03/01/2019Báo cáo tài chính năm 2018 – Hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1ELwtk4qyy46olrXiRAWNZz3Iw9hNidnH
03/01/2019Báo cáo tài chính năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1RTc4ZCXsU5MAplXbbrKZbF6rI0kXPbfM
03/01/2018Báo cáo tài chính năm 2017 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1rm7p8us-4DFO4wyw9wdRAo4pGv7Jc6NK
03/01/2018Báo cáo tài chính năm 2017 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1bDYe-HIsvLB_ToqqwPMj6xvXX7myWV2J
03/01/2017Báo cáo tài chính năm 2016 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1T2RbPvzjtzlLIi--bXsa5NoDUELzVNRq
03/01/2017Báo cáo tài chính năm 2016 – Công ty mẹdrive.google.com/open?id=1Tq6jvYEQEPJRfJU_QhIe89-AD-Nungjz
03/01/2016Báo cáo tài chính năm 2015drive.google.com/open?id=1IJO1tMn86M5ROZgo78V7D92K43RJ-LL8
03/01/2015Báo cáo tài chính năm 2014drive.google.com/open?id=1qzX_jwi9nZkohaqGdngMCd4HN_pQehuo
03/01/2014Báo cáo tài chính năm 2013drive.google.com/open?id=1uQuZiiQuyix4on90gZurw0Vt-IIc6M9k
03/01/2013Báo cáo tài chính năm 2012drive.google.com/open?id=1KQCnygZONpS34yBsx77TKZGrKaXzON0i
03/01/2012Báo cáo tài chính năm 2011drive.google.com/open?id=17HXH_sptZszCTdYMrRFTbEnWIIUqK0GO
03/01/2011Báo cáo tài chính năm 2010drive.google.com/open?id=15G8oXVoWXN_uygpNrZf7kUxQzd7aMzcE
03/01/2009Báo cáo tài chính năm 2008drive.google.com/open?id=1ABVTcJuxJLu6873HwX1XUxUqUink5baV
03/01/2009Báo cáo tài chính năm 2009drive.google.com/open?id=1pcwnZv85EJtag9-fxXTmhiDVLjVYvpkj
Ngày đăngTên tài liệuTải về
18/04/2022Báo cáo thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/180-qmVMVpOo2Ac3HDfOqdIBoNlABwbLR/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo Phát triển bền vững năm 2020drive.google.com/file/d/1El8Wp7cFa2jL4dQmelKjJbOpIQrjVIjV/view?usp=sharing
20/04/2021Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1iPnYwZ4liHMCli2UGN_cFCAqv61xoZ4V/view?usp=sharing
29/04/2020Báo cáo Phát triển bền vững 2019drive.google.com/open?id=1ySEl0knkiYMNgzRPPcG_k0jt7_iKPWGr
07/04/2020Báo cáo thường niên 2019drive.google.com/open?id=1p3ZW7uaFRVrQaCsy_0mLAt03J7Ixssjs
09/05/2019Báo cáo Phát triển bền vững 2018drive.google.com/file/d/1jQt_oy0RaT2OMW-A1fnjS1wl1jxv6Ben/view?usp=sharing
02/04/2019Báo cáo thường niên 2018drive.google.com/file/d/14zWd3czbnsep1E9lWVyhpZVUn7QniYzc/view
02/01/2017Báo cáo thường niên 2017drive.google.com/open?id=18Gr1cekDWPdk0ULaNFYvwQ2r7CPKH1-I
02/01/2016Báo cáo thường niên 2016drive.google.com/open?id=1f0XBLBVAeis_Enpf56gUqsfeKpRdVeED
02/01/2015Báo cáo thường niên 2015drive.google.com/open?id=1q-Fbh5xr-wZxUy6VAw96NIMlaoE7D66d
02/01/2014Báo cáo thường niên 2014drive.google.com/open?id=177Aesl6LDDFc7qoFcWCC7GD5OEzI9R8N
02/01/2013Báo cáo thường niên 2013drive.google.com/open?id=1PkhIZRJWNC-MwTWq3VsryUh9PJL9alFD
02/01/2012Báo cáo thường niên 2012drive.google.com/open?id=1rxZn9idpA2DGlhtHcltsmJZi-80RX6Rd
02/01/2011Báo cáo thường niên 2011drive.google.com/open?id=16b1503Tb15eGSW120yzT7eBxwRuT6tba
02/01/2010Báo cáo thường niên 2010drive.google.com/open?id=1QGa1sEADOdSTjrvLYFgieSkPiVB-bba1
Ngày đăngTên tài liệuTải về
05/05/2022Bản tin IR quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1-BjwXDVPl1GkHe5EPMgTenzHMtl-X11T/view?usp=sharing
10/02/2022Bản tin IR năm 2021drive.google.com/file/d/1mFuHt0iAuLwEkfjNKoyhbvM--qiTnXWQ/view?usp=sharing
02/11/2021Bản tin IR quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1ZujctDHVl1GWY9M3GTJv4Pj_6NZ_6L0w/view?usp=sharing
03/08/2021Bản tin IR quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1-dnq9vKFtwKy0MrfStQnKKS8_w_BewBU/view?usp=sharing
29/04/2021Bản tin IR quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1Bj75DZxFMGCvQ1K3sSsONzzxm9RnLXmP/view?usp=sharing
29/01/2021Bản tin IR năm 2020drive.google.com/file/d/1eBevKul4uznssc1wPBNQzf6EcPT2tB2x/view?usp=sharing
28/10/2020Bản tin IR quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1M8gkKw7ca1V0UU4DhIA6DYFeu6UDRE5P/view?usp=sharing
05/08/2020Bản tin IR quý 2 năm 2020drive.google.com/file/d/15jsAsRTEaRxfxLyVhM4IEYS8NRAbih38/view?usp=sharing
29/04/2020Bản tin IR quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/1vyozt8LQyKveamC_AqWzhlyLuheNO5ZP/view?usp=sharing
03/02/2020Bản tin IR năm 2019 – Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 137%drive.google.com/open?id=1uZdlvZKDjXz4k_-vuWZz2T0UUatet9Fe
22/10/2019Bản tin IR quý 3 năm 2019 – Lợi nhuận sản xuất tăng trưởng 47%drive.google.com/open?id=1rYZTQEg24WQKFKrCYn-F5O4hTLkHDRjk
19/04/2019Bản tin IR quý 1 năm 2019drive.google.com/file/d/1NVUQC9WzuLZErEXAVddyOvdNs7g6duBN/view?usp=sharing
20/02/2019Bản tin IR năm 2018drive.google.com/file/d/1J60RHo66YHv61AqPdrGCyvJpkAkUmivr/view?usp=sharing
25/10/2018Bản tin IR quý 3 năm 2018drive.google.com/file/d/1h7NISdBxOqlPfg_qCCAcIEo8-U0M_5Er/view?usp=sharing
31/07/2018Bản tin IR quý 2 năm 2018drive.google.com/file/d/1cOpQnn2AW-2mIVyQ-XuKlh5H45lXOs-c/view?usp=sharing