Khẩu trang

Khẩu trang y tế (03 lớp) (trắng, xanh, đen)
– Lớp 1: Xanh (trắng), vải không dệt, định lượng 25gr / m2
– Lớp 2: Giấy trắng kháng khuẩn, định lượng 25gr / m2
– Lớp 3: Vải không dệt màu trắng, định lượng 25gr / m2

Khẩu trang y tế (04 lớp) (trắng, xanh, đen)
– Lớp 1: Vải không dệt màu xanh (trắng), định lượng 25gr / m2
– Lớp 2: Vải không dệt màu trắng, định lượng 25gr / m2
– Lớp 3: Giấy trắng kháng khuẩn, định lượng 25gr / m2
– Lớp 4: Vải không dệt màu trắng, định lượng 25gr / m2

Khẩu trang y tế N95 (5 lớp) (trắng)
– Lớp 1: White non-woven fabric,định lượng 50gr / m2
– Lớp 2: Vải không dệt màu trắng, định lượng 25gr / m2
– Lớp 3: Vải không dệt màu trắng, định lượng 50gr / m2
– Lớp 4: Giấy trắng kháng khuẩn, định lượng 25gr / m2
– Lớp 5: Vải không dệt màu trắng, định lượng 30gr / m2

Liên hệ

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN