Túi rác

Túi cuộn
Túi hàn đáy: phẳng và gấp sao
Độ dày: 11 – 50 mic
Chiều rộng: tùy chỉnh
Chiều dài: tùy chỉnh
Số màu in: 1 – 4
Màu túi: Tự nhiên, trong suốt, tùy biến

Phân loại rác và hướng dẫn xử lý: Các loại túi tự hủy cần được thu gom cùng với loại rác khác và cần được xử lý tại các nhà máy xử lý rác.

Liên hệ

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN