Báo cáo phân tích chứng khoán

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

 

Ngày đăngTên tài liệuTải về
25/06/2020SSI: Báo cáo phân tích chứng khoánftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/AAA_2020.06.23_SSIResearch.pdf
05/05/2020HSC: Báo cáo nhanhdrive.google.com/open?id=1h597esrz5Jvr40SkEZnTJaL1saBKCWZg
30/03/2020HSC: Báo cáo nhanhdrive.google.com/file/d/11MvhxJg9jfl7LFKzc83SQMTQR55Q_UWB/view?usp=sharing
28/02/2020SSI: Báo cáo phân tích chứng khoándrive.google.com/file/d/1sZaFKXW20JRvkX3d2uPnZHKnJE0RhKx5/view?usp=sharing
27/02/2020BSC: Báo cáo cập nhật doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1BBxjbqc0OXKyVFTCK0XPzZMn5VRDX50O/view?usp=sharing
20/02/2020HSC: Báo cáo nhanhdrive.google.com/open?id=17ipzqWXjN04FtM7Ax5pce_f2R-Qx8sKr
20/02/2020KBSV: Kết quả kinh doanh 2019drive.google.com/open?id=17m2yoDh4JJW25-D0XvyxZARUnX3bhQdI
22/11/2019SBSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu AAA với giá mục tiêu 31.000 đồng/cp