Báo cáo phân tích chứng khoán

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
07/06/2021PHS: Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ mảng kinh doanh cốt lõidrive.google.com/file/d/1cbtpcrufqOs5SW7_qcZEOR_8CPFMr93t/view?usp=sharing
24/03/2021SSI: Lợi nhuận của AAA năm 2021 phục hồi đã phản ánh vào giáftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/AAA_2021.03.23_SSIResearch.pdf
05/03/2021HSC: Tăng tỷ trọng – Nâng 23% giá mục tiêu để phản ánh đóng góp từ KCN mớidrive.google.com/file/d/1cl9E7J4fxNIKXr0MyxBDYCD6hSVAMf43/view?usp=sharing
24/12/2020SSI: Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q3/2020drive.google.com/file/d/1Kv_I9gvwo5Tx-y0na88C8gZFmjDaDtSR/view?usp=sharing
28/08/2020SSI: Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2020 nhờ mảng cho thuê khu công nghiệpdrive.google.com/file/d/1z3z7TgEwaR2QGRq6FzJjtHnSD6ma9NuA/view?usp=sharing
25/06/2020SSI: Báo cáo phân tích chứng khoánftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/AAA_2020.06.23_SSIResearch.pdf
05/05/2020HSC: Báo cáo nhanhdrive.google.com/open?id=1h597esrz5Jvr40SkEZnTJaL1saBKCWZg
30/03/2020HSC: Báo cáo nhanhdrive.google.com/file/d/11MvhxJg9jfl7LFKzc83SQMTQR55Q_UWB/view?usp=sharing
28/02/2020SSI: Báo cáo phân tích chứng khoándrive.google.com/file/d/1sZaFKXW20JRvkX3d2uPnZHKnJE0RhKx5/view?usp=sharing
27/02/2020BSC: Báo cáo cập nhật doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1BBxjbqc0OXKyVFTCK0XPzZMn5VRDX50O/view?usp=sharing
20/02/2020HSC: Báo cáo nhanhdrive.google.com/open?id=17ipzqWXjN04FtM7Ax5pce_f2R-Qx8sKr
20/02/2020KBSV: Kết quả kinh doanh 2019drive.google.com/open?id=17m2yoDh4JJW25-D0XvyxZARUnX3bhQdI