Chuyển động thị trường phân hủy sinh học

Chính phủ Anh công bố chính sách thuế mới đối với bao bì nhựa

Chính phủ Anh đã ban hành một văn bản chính sách thuế mới áp dụng đối với bao bì nhựa không chứa ít nhất 30% nhựa tái chế được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Vương quốc Anh. Bao bì nhựa là loại bao bì có trọng lượng chủ yếu là nhựa. Chính sách thuế này sẽ không áp dụng với bất kỳ bao bì nhựa nào có chứa ít nhất 30% nhựa tái chế hoặc bất kỳ bao bì nào không sản xuất chủ yếu từ nhựa tính theo trọng lượng. Bao bì nhựa nhập khẩu sẽ phải chịu thuế, cho dù bao bì đó là loại đã được đóng gói hay chưa.

Chính phủ Anh công bố chính sách thuế mới đối với bao bì nhựa
Chính phủ Anh công bố chính sách thuế mới đối với bao bì nhựa

Chính phủ Anh đã tuyên bố rằng mục đích của mức thuế mới này nhằm tạo động lực kinh tế cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì bằng vật liệu tái chế, đồng thời tạo ra nhu cầu lớn hơn từ người tiêu dùng đối với vật liệu này. Đổi lại, chính sách cũng sẽ kích thích mức độ tái chế và thu gom chất thải nhựa, chuyển chúng ra khỏi các bãi chôn lấp và bãi đốt rác thải.

Chính sách thuế mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu, khách hàng kinh doanh của các nhà sản xuất và nhập khẩu bao bì nhựa và người tiêu dùng mua hàng hoá bằng bao bì nhựa ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các nhà sản xuất và nhập khẩu số lượng nhỏ bao bì nhựa sẽ được miễn trừ.

Dự kiến chính sách thuế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2022. Các nội dung chính của chính sách này bao gồm:

  • Tính phí ở mức £200 (6.300.000đ)/ tấn bao bì nhựa có ít hơn 30% nhựa tái chế được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Vương Quốc Anh
  • Miễn trừ cho các doanh nghiệp sản xuất/ nhập khẩu dưới 10 tấn bao bì nhựa trong thời gian 12 tháng.
  • Không áp dụng đối với các loại bao bì nhựa sau:

+  Có hàm lượng nhựa tái chế trên 30%

+ Được làm bằng nhiều nguyên liệu, trong đó nguyên liệu nhựa không phải là thành phần nặng nhất khi đo theo trọng lượng

+ Được sản xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất bao bì cho các loại thuốc dành cho người được cấp phép

+ Được sử dụng trong việc vận chuyển hàng hóa khi nhập khẩu sản phẩm vào Anh

+ Được xuất khẩu, đóng gói hoặc chưa, trừ khi nó được sử dụng làm bao bì vận chuyển để xuất khẩu sản phẩm ra khỏi Anh.

 

Nguồn: gov.uk

Tin liên quan