Tin tuyển dụng

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 05/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 05/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 5/2020 QUẢN LÝ PQC - Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi 25 - 40 - Yêu cầu: Lập tiêu chuẩn thao tác, tiêu chuẩn kiếm ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 04/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 04/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT - Độ tuổi: Nam, Nữ từ 18 đến 45 tuổi; sức khỏe và đạo đức tốt, hồ sơ lý lịch trong ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 03/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 03/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 3/2020 TRƯỞNG PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - Số lượng: 01 người (Nam,nữ). Độ tuổi: 25 - 45 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 01/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 01/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 01/2020 01. TRỢ LÝ CHỦ TỊCH - Số lượng: 01 người (Nam,nữ). Độ tuổi: 25 - 35 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở ...