Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2024

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 05 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2024

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2024

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÚC NHỰA - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp CĐ trở lên. Thiết lập mục tiêu ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2024

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 02/2024

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 02/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 03 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 01/2024

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2023

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG – Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi từ 30 – 45 – Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên. Chuyên ngành: Công ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2023

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG – Số lượng: 01 (Nam). – Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên. Chuyên ngành: Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 05 người. – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì công tác bán hàng, tăng ...