Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2021

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA (OQC) - Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi 22 - 35 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Tuân thủ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2021

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐÚC NHỰA - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp CĐ trở lên. Xây dựng chiến lược, tập trung ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2021

1. PHÓ PHÒNG DỰ ÁN - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 45 - Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 02/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 02/2021

PHÓ PHÒNG DỰ ÁN - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 45 - Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. Quản ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 01/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 01/2021

PHÓ PHÒNG DỰ ÁN - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 45 - Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. Quản ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2020

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐÚC NHỰA - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Xây dựng chiến lược, tập ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2020

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐÚC NHỰA - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Xây dựng chiến lược, tập ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2020

KỸ SƯ ĐIỆN - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 25 - 45 - Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành điện, cung cấp điện, hệ ...