Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 05 người. – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì công tác bán hàng, tăng ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH, TIẾNG TRUNG) – Số lượng: 05 người. – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì công tác bán ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì công tác bán hàng, tăng ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 07/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 07/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 06/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 06/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người. Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2023

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy ...