Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 01 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên . Duy ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2022

KỸ SƯ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – Số lượng: 01 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành PCCC, kỹ sư Xây ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 05 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 10 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2022

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Số lượng: 01 người (Nam/Nữ). Độ tuổi: 25 – 35 – Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 07/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 07/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 06 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 06/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 06/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 05 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 04 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...