Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2021

NHÂN VIÊN CẢI TIẾN SẢN XUẤT – Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên. – Xây dựng hệ thống quy ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2021

NHÂN VIÊN CẢI TIẾN SẢN XUẤT - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 22 - 35 - Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên. - Xây dựng hệ thống quy ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2021

KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 03 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 35 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ thuật điện, điện công ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 07/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 07/2021

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐÚC NHỰA - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp CĐ trở lên. Xây dựng chiến lược, tập trung ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 06/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 06/2021

TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG (QC) - Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Thiết lập và duy trì hệ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2021

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA (OQC) - Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi 22 - 35 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Tuân thủ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2021

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐÚC NHỰA - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 40 - Yêu cầu: Tốt nghiệp CĐ trở lên. Xây dựng chiến lược, tập trung ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2021

1. PHÓ PHÒNG DỰ ÁN - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 28 - 45 - Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc ...