Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2020

KỸ SƯ ĐIỆN - Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 25 - 45 - Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành điện, cung cấp điện, hệ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 09/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 9/2020 NHÂN VIÊN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi từ 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 08/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 8/2020 NHÂN VIÊN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi từ 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 07/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 07/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 7/2020 GIÁM ĐỐC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ (KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP) – Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi 30 – 45 – ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 06/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 06/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 6/2020 1. GIÁM ĐỐC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ (KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP) - Số lượng: 01 (Nam/Nữ). Độ tuổi 30 - 45 ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 04/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 04/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT - Độ tuổi: Nam, Nữ từ 18 đến 45 tuổi; sức khỏe và đạo đức tốt, hồ sơ lý lịch trong ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 03/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 03/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 3/2020 TRƯỞNG PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - Số lượng: 01 người (Nam,nữ). Độ tuổi: 25 - 45 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng ...
Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 01/2020

Tập đoàn An Phát Holdings tuyển dụng tháng 01/2020

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 01/2020 01. TRỢ LÝ CHỦ TỊCH - Số lượng: 01 người (Nam,nữ). Độ tuổi: 25 - 35 - Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở ...
Loading...