Tin tuyển dụng

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 05/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 04 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 04/2022

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN – Số lượng: 03 người (Nam). Độ tuổi: 22 – 40 – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, kỹ ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 03/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 01 người (Nam/Nữ). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 02/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 02/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người (Nam/Nữ). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 01/2022

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 01/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ (TIẾNG ANH) – Số lượng: 02 người (Nam/Nữ). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Duy trì ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 12/2021

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUỐC TẾ – Số lượng: 02 người (Nam/Nữ). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Duy trì công tác ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 11/2021

NHÂN VIÊN CẢI TIẾN SẢN XUẤT – Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Xây dựng hệ thống quy ...
Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2021

Tập Đoàn An Phát Holdings Tuyển Dụng Tháng 10/2021

NHÂN VIÊN CẢI TIẾN SẢN XUẤT – Số lượng: 01 (Nam). Độ tuổi 22 – 35 – Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH trở lên. – Xây dựng hệ thống quy ...
Loading...