QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 2003 – 2006: Công tác tại Calyon Corporate & Investment Bank, Paris, Pháp
 • Từ 2007 – 2010: Phó Tổng Giám đốc INB Investment, Việt Nam
 • Từ 3/2011 – 8/2011: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đại Dương
 • Từ 2011 – 2012: Giám đốc Chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
 • Từ 2012 – 2017: Giảng viên, Phó trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • Từ 2015 – 2017: Phó Tổng Giám đốc KD Investments
 • Từ 7/2017 đến 5/2021: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhựa Bao bì Vinh
 • Từ 2/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh
 • Từ 7/2017 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
 • Từ 10/2018 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Tiến Industries
 • Từ 1/2021 – 4/2021: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất PBAT An Phát
 • Từ 4/2021 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất PBAT An Phát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN