Tin tức

Nhựa An Phát Xanh nhận cờ thi đua khen thưởng

Nhựa An Phát Xanh nhận cờ thi đua khen thưởng

Ngày 7/5/2021, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch đầu tư, xây dựng các Khu công nghiệp trong năm 2021 và Trao quyết định chủ trương đầu tư, thành lập ...
Xem tất cả

Quan hệ cổ đông

LIÊN HỆ BỘ PHẬN IR

(024) 3206 1199

ir@anphatholdings.com

An Phat Bioplastics

Xem tất cả

CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
Túi AnEco

Xem tất cả

Dao, Thìa, Nĩa AnEco

Xem tất cả

Ống hút AnEco

Xem tất cả

Găng tay AnEco

Xem tất cả

Túi Drawtape

Xem tất cả

Túi có đáy gấp sao

Xem tất cả

Túi có quai

Xem tất cả

Túi thực phẩm

Xem tất cả

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN