Quy chế & Quy trình

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/04/2022AAA: Quy chế kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/1kp9l3RzbIajK7gz6L1a9amUa0o_Ma2rM/view?usp=sharing
29/06/2021Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021drive.google.com/file/d/1PP5SNl5N2mzOZFAzL8CX2WviZvB92PES/view?usp=sharing
29/06/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021drive.google.com/file/d/1f5TBWOpQJBW-gex0cAaTTG9zPQoaC9c8/view?usp=sharing
29/06/2021Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021drive.google.com/file/d/12mi4y1ZMjqkHX5cOJIgeDF3bfqWkj6In/view?usp=sharing
08/02/2018QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018drive.google.com/open?id=1tRP_KY3NTTxmwheeLFVm_EA0H2g6p7kT
Ngày đăngTên tài liệuTải về