Công bố thông tin

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
17/05/2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/186PKfwJDu4GhgPU8hHu4TrzfsGRDQC2f/view?usp=sharing
17/05/2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Bà Hòa Thị Thu Hàdrive.google.com/file/d/12oR92Tx_JfMLftM8xgCuqp9bkBeXQoFg/view?usp=sharing
17/05/2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/15cgtqmZZSW0bJw7CyFpwcH1u7aAUOASm/view?usp=sharing
13/05/2021Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018drive.google.com/file/d/1qaOaJuT3QXwb9C8Op_zukCW_DnWWTenI/view?usp=sharing
05/05/2021Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu AAA ngày 04.05.2021drive.google.com/file/d/1jnEiueqTAkCwBWIFTmj8uUcAJJUn1g4Q/view?usp=sharing
29/04/2021Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bao bì An Vinhdrive.google.com/file/d/1Hidy2TkSjaeI6DndhccMEVhbSZRmLNjW/view?usp=sharing
16/04/2021Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh quý I.2021 và kế hoạch kinh doanh quý II.2021drive.google.com/file/d/1e0Mfek5ej57KKLauaV12VaDp4y9SSQ3a/view?usp=sharing
15/04/2021CBTT về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – bà Hòa Thị Thu Hàdrive.google.com/file/d/1L45g8ia8rdRzXk2aXv7aoXhFLUO4GjVA/view?usp=sharing
14/04/2021CBTT về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1Ma5R66xXM_0h8n4iLmoH4i-uOUPleEiX/view?usp=sharing
12/04/2021CBTT về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/147uRJqGd9SoQt1RBih6B6gpssG18Lys3/view?usp=sharing
02/04/2021AAA: Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúngwww.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=70fb8a8e-5fc3-4902-9c6d-2aa49059c8cf&rid=345959280
27/03/2021Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1Mz7Cmzb0C0LL0bDeWjjR3sG9SbOFycr3/view?usp=sharing
27/03/2021Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1SMEf77UwTBvOVfOylQGdAKAJjqgGxkYW/view?usp=sharing
20/03/2021Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/1___0Kf3B0PUlCxmFK-BWNQJOm4rtkCEX/view?usp=sharing
04/03/2021Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1bcirTR8WVzRNd5UdNlDtUFsmrVaaTNFr/view?usp=sharing
06/02/2021Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT bầu bổ sung – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1MfgA84tjoWUUK7xVwGugQQTkgK7xLq_4/view?usp=sharing
06/02/2021Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT bầu bổ sung – Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1Xcw3GMMf3Gj9GLrLALPi4sz0g-CBZ8QF/view?usp=sharing
01/02/2021Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021drive.google.com/file/d/1bwIfRMMXV-6uPpgaxiz9UFRe6di1-36G/view?usp=sharing
26/01/2021Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2021drive.google.com/file/d/1FlrtCJ1k4pOCsrve6qeUP3lrGH8otZsn/view?usp=sharing
14/01/2021Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1H_lkfJ824hyzNi0M4zRLYsEPIlv3cwBU/view?usp=sharing
14/01/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1FScl-x_MGHq0aqSXKh9zwAzgQCkLpANi/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
22/12/2020CBTT chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/17E0ZRsPUI-5ax8qTC2Icgh0KMPlPutXI/view?usp=sharing
23/11/2020Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1XF-3Ig-B_2I_7CgsQRD5JVgGyHWBeiZy/view?usp=sharing
17/11/2020Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018drive.google.com/file/d/1M7RWhp0xxAAojVghJi-U7lhSuxqWXioV/view?usp=sharing
12/11/2020CBTT về nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của mã CP NHHdrive.google.com/file/d/1dh1vgAlkrSdfiUmWKIWr1IiGhsuJj1Xq/view?usp=sharing
10/11/2020Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 30drive.google.com/file/d/1GIKyF7kxXtkD1MHzPDgFv5mRep152El1/view?usp=sharing
26/10/2020CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1LCWonBG_-mWeHxTii2yHTv2q5-QFYZoF/view?usp=sharing
26/10/2020Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/18wRQoB6Gd0FMHueHR9k9xIwVJotp8CZ4/view?usp=sharing
16/10/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1NgiLZfRrf04GJxyMelPrOYKUeYdvzRMe/view?usp=sharing
05/10/2020Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1h48ByFR52rWIX9dBOcThnB5WUOmV58gW/view?usp=sharing
05/10/2020CBTT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019drive.google.com/file/d/1z1XatuY6TkQH6-7XsmzvlBDMlrUlWhcx/view?usp=sharing
03/10/2020Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanhdrive.google.com/file/d/1TNtW95WvUYcu2AmFjjbkcur5jcBPoCXl/view?usp=sharing
18/09/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/1Vt70T077uSIcsaidIyXGB-sHW0WublIJ/view?usp=sharing
14/09/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/12grLoUlEOcYS66K3ytrAyENXDTwWBPlX/view?usp=sharing
08/09/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1Uj8gtyelxHB3oqwIpImnxlByD7pg7_VH/view?usp=sharing
01/09/2020CBTT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019drive.google.com/file/d/1YpYlzxMuQoB81WHMKgpJqHEGdnZiTmvz/view?usp=sharing
28/08/2020Công bố thông tin về việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiềndrive.google.com/file/d/1t8h6iy8qZmjMhQQy33iJ2JE5XHSMYnga/view?usp=sharing
28/08/2020Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1fOMeefnckKYGcNQexW2PUr56r5UKTfi5/view?usp=sharing
20/08/2020Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm của AAAdrive.google.com/file/d/1CB2nOQIsa-58H2TqaPaGToH2eJCvXT7q/view?usp=sharing
19/08/2020Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Phó Tổng giám đốcdrive.google.com/file/d/13EpaonpUhDbui8qxydkBC7rr4xCsfg26/view?usp=sharing
18/08/2020Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1URuXJTRxZmNV2h7cWv4GUvPRifMBCsPa/view?usp=sharing
18/08/2020Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1qRHm3ctn66LgAYgv1kb2ex9gDnLBWHeV/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo thực hiện quyền biểu quyết và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020 của cổ đôngdrive.google.com/file/d/1jecnakXd0f83_z8yI0q10A-_KYUorn4B/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 & Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1tMB3H95BZkpMb_SDExT_-muIDSuBbUYU/view?usp=sharing
13/08/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộdrive.google.com/file/d/18u2ZyCQARdShYQr8yArVZWyZ5Xlbmgpf/view?usp=sharing
06/08/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêmdrive.google.com/file/d/1PfsScuGz0L5r8eLVFo2QBus3Aye-yygM/view?usp=sharing
04/08/2020Quyết định thay đổi đăng ký niêm yếtdrive.google.com/file/d/1O_Quoc3Q_C_Dw3Vpph3uzEtJxHKX5-_M/view?usp=sharing
03/08/2020Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông tại Thông báo ngày 29/07/2020drive.google.com/file/d/1CJLl_lRejT9X7dYvm8DETvGgnS0vVfnl/view?usp=sharing
30/07/2020Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/11wNkLfR72_sTaCp2g1QGevJ2kHqMwKF6/view?usp=sharing
30/07/2020Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 29drive.google.com/file/d/1vsYy6AWJwZa50OXr9BJGS8sAn33o-IoO/view?usp=sharing
25/07/2020Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyềndrive.google.com/file/d/1p_rcqGRA7kBSibgjUzVfyPFGCmQjkMkT/view?usp=sharing
20/07/2020CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1qDEzaJyuv8wUFQa_TfQkRZHBwJn_Pt4A/view?usp=sharing
16/07/2020Công bố thông tin về việc thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/16ill2i3GfI-88OrCQ7gXyv4T3xdD2hOq/view?usp=sharing
16/07/2020Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyềndrive.google.com/file/d/1Wk83LwQwvQo8gXD3sY44BXdjF0KFgv5C/view?usp=sharing
16/07/2020Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả thực hiện chứng quyềndrive.google.com/file/d/1Imjyloe4OzxNPPApE9izSbXfVS-rCQHy/view?usp=sharing
13/07/2020Báo cáo kết quả giao dịch chứng quyền của người có liên quandrive.google.com/file/d/1aMtz2eJwIpIOtXP0T7PuwhqxGqbS5hZe/view?usp=sharing
06/07/2020AAA. Thông báo giao dịch chứng quyền của người có liên quandrive.google.com/file/d/1bLS6Mn4bs8yuDZX9NT6a8L4QnqEuevfp/view?usp=sharing
06/07/2020Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020drive.google.com/file/d/1kodmtpWbkE1M0kKfm-CwhmFYuPSKcCKW/view?usp=sharing
01/07/2020Thông báo chốt danh sách thực hiện chứng quyền đợt 2drive.google.com/file/d/1S10i-UyrPcgpV8yFNLkF00QDw2OkpSyj/view?usp=sharing
01/07/2020Thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền đợt 2drive.google.com/file/d/1pO4jRL8nAqfSC1ZbqwwlsrSGdJALSfUJ/view?usp=sharing
01/07/2020NQ HĐQT thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành năm 2018drive.google.com/file/d/1ALllq5ffGW78G-_hVIgyVLSBdSOIfMdf/view?usp=sharing
01/07/2020NQ HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì An Vinhdrive.google.com/file/d/1FOMfvhgmdf7-IZqe0QaN3mGXJs9kxFiK/view?usp=sharing
15/06/2020Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (100%)drive.google.com/file/d/17PUBrrlb5K-rI_yHGBzye-7T-FfQt6Z3/view?usp=sharing
11/06/2020Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì Vinhdrive.google.com/file/d/1VgZVk4ZiY4RWxd7dac0xfXdmPsVhAKT7/view?usp=sharing
29/05/2020Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành năm 2018drive.google.com/file/d/1x--0jQMFZ9fdBZ9v4L4SzUqfChqrC9x2/view?usp=sharing
22/05/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1bsCKW9Nh47qoeWJNgNFQxAprc9YgHtIU/view?usp=sharing
13/05/2020Nghị quyết về việc thay đổi ngành nghề ĐKKDdrive.google.com/file/d/1W4A04Iv0giudnu9Rveaea6tybbyfR47H/view?usp=sharing
29/04/2020Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý I năm 2020drive.google.com/file/d/1PbRapBRkeKSI2L4BDndHG40GNd0oOSF0/view?usp=sharing
17/04/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1lOismIZG9j3d0gHmYboXDMBULwNn3rYr/view?usp=sharing
17/04/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1AjDXUPmOZAFxvcz1E_i81mKmcKkZVxjv/view?usp=sharing
13/03/2020Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1Emu_feR7jld-1LoazKKH_4dw9rxGijJC
13/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/open?id=16nGMIYD3Yp7GH-JcXwhPSOx1vy2V8Orc
13/03/2020Thông báo về việc Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cổ đôngdrive.google.com/file/d/14Dyz3E5BlZUXozUrqqxW9fu_G7HpNsbW/view?usp=sharing
13/03/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/11S8tHHgtoRMzxIEsqQNvcY2MJZMJ0hiE/view?usp=sharing
10/02/2020Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/1GsM9nUPmp6kXS2EBMN6pBqP6inRnfvOz/view
30/01/2020Báo cáo quản trị 2019drive.google.com/file/d/1td9gVtFTZ3o-SCaYdSxMTB-R_LF5pPxn/view
Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/12/2019Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/18KOxaCNAK31yZugFz9v1c6N0CpLGdKCd/view?usp=sharing
05/12/2019Báo cáo kết quả mua AAA của CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1h0lXwoF2Tk0A8AQIUnyN3ARJCKsTHonY/view?usp=sharing
15/11/2019Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1jIGYrpBS1wt0m93eopfC1CEESiypZGkV/view?usp=sharing
15/11/2019Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quandrive.google.com/file/d/1hmOpR-NPv-HX1b5Jsn-UAiuTd6orCVow/view?usp=sharing
07/11/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI – HOA KỲdrive.google.com/open?id=1Fn0JoRNcKIiOV2BksJjKmALWBsmeILV3
30/10/2019An Phát Holdings đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu AAAdrive.google.com/file/d/1mxiaCdu8F_Y-SunI7Y_nbgZKifrb_B3k/view?usp=sharing
15/10/2019Nghị quyết HĐQT về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019drive.google.com/file/d/10VmSLMNbNYQH72kcEw420W2gQm90bqMz/view?usp=sharing
01/10/2019CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 4.000 chứng quyền AAAdrive.google.com/file/d/1HXvXO7yfuwG2ElQuen1lwaEvwRxncVr7/view?usp=sharing
26/09/2019Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019drive.google.com/file/d/1LWkQ0gnEdW9IsRC3U6rxXTU5L7HB-hc9/view?usp=sharing
10/09/2019Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyềndrive.google.com/file/d/1cTdGQqhODwrubUkvAOcT-gVEgd-oTGeK/view?usp=sharing
03/09/2019Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanhdrive.google.com/file/d/1qc1KGNEt16NMsy7Vr4GMsWUb8IMCgx7q/view?usp=sharing
29/08/2019Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính bán niên 2019drive.google.com/open?id=1B6a8Eab2n3Jt6GvC3FaaADPBmM3sE0ST
15/08/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝdrive.google.com/open?id=1jSrbldXc2cPeOabEKMkp0QASPBrRFC8q
06/08/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1G4SaetiMXnBWmw99owaq0IwsZye1C1wN/view?usp=sharing
29/07/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 – báo cáo hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1r0ciK9Vtu_I0ykrrsFsthXy_GLhHD33T/view?usp=sharing
29/07/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 – báo cáo công ty mẹdrive.google.com/file/d/100BdptUhXht2Jv4L1EJa6nd1xlA8ZDoM/view
19/07/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨCdrive.google.com/file/d/1oxPXX-0WiM8uS6Zc_osgx3hJDryt-30v/view?usp=sharing
19/07/2019NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨCdrive.google.com/file/d/1eBW_rS0nVfl-KpN-x7Blj0Szcp9qVfoM/view?usp=sharing
19/06/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHdrive.google.com/open?id=1EaeNFEcrjUDerODb2tna1CkdgmVc7W-a
11/06/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN NĂM 2018drive.google.com/open?id=1h1to8QHfx9ovDstWugkRG8uiAxBetANj
07/06/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019drive.google.com/file/d/1rxIGvYTEOnzBnXs7ClCCh0mcbb5lloTg/view?usp=sharing
22/05/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆdrive.google.com/open?id=1H0qlNxbpRGxFKC_DRnjQ0wzzACgHuEUb
13/05/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐNdrive.google.com/file/d/1AnF4DR0bTtOK1crcdCzWp6Eh3yQOwsrM/view?usp=sharing
07/05/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁNdrive.google.com/open?id=1GiuSobFqkPhvZvvuuTz29ul49iTLOJMl
27/04/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE CÔNG TYdrive.google.com/open?id=1-MF4LmnRkZaIMPh1NvdzrYhGDfKBNu_w
24/04/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 – Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2019drive.google.com/file/d/1xgSlEm0WkLbzmvo7PqaVkyU0rgOjwDzc/view?usp=sharing
24/04/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 – MẪU DẤU DOANH NGHIỆPdrive.google.com/file/d/1lw4HZJIO8HCsv7UHlB56rkVtI2QVJqDo/view?usp=sharing
24/04/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28drive.google.com/file/d/1YvrPdibeZrow1vFxIkdniwEeiGzCrenR/view?usp=sharing
16/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 – Bản cung cấp thông tin ứng viêndrive.google.com/file/d/1crC04fp6TY2ezpbaNC2w2W0OcemOjzmJ/view?usp=sharing
16/04/2019Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1TkPlLp0teis02q5010yDqC9mWKY-rBgE/view?usp=sharing
11/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TYdrive.google.com/file/d/1jcbIwFmuFAMltKCH4lFySKYWDkVAy2HQ/view?usp=sharing
05/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018drive.google.com/file/d/14zWd3czbnsep1E9lWVyhpZVUn7QniYzc/view?usp=sharing
01/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
22/02/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019drive.google.com/file/d/1tBiHu66Ka31EqpIE91ec1HxVLYdFjpxR/view?usp=sharing
21/02/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA AAA NĂM 2019drive.google.com/open?id=1n13q0ZcSjdWCaRyb48mOmgW930Vgy57n
Ngày đăngTên tài liệuTải về
22/08/2019Báo cáo giao dịch của người nội bộdrive.google.com/open?id=11ZKn54fmggI3lUkSAb27tQsyviIOVw2w
31/10/2018AN PHÁT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘdrive.google.com/open?id=1cEqOr8NcJVoHoQzcSvXNH07asZMWZ59x
10/10/2018Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018drive.google.com/file/d/1P10j8Gs6mxhQki7-xhpMh0WzuqwQ3txp/view?usp=sharing
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Thông báo mời họpdrive.google.com/open?id=11I_wIQr2aJLOf8JmWm3PQpg9W12xP4VY
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họpdrive.google.com/open?id=1KU3yRkzmKvemqpvVkeiQ5xbwU3n-q9Hu
20/09/2018Nghị quyết về việc tăng vốn – thay đổi đăng ký kinh doanhdrive.google.com/open?id=11t0sOSqrtWBr4kSJrT-ieSUYScVADhGA
17/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/open?id=1kH-FjCFullMJG6Gk7kla7ef1YaZ2J2KF
17/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOPdrive.google.com/open?id=1riESN8JmbcR91yBIDC_JjSc5O6FWufUt
03/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TIÊU CHÍ VÀ DANH SÁCH CBCNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2018drive.google.com/file/d/1XtFa2CNWYaJ-rLeElzvrhJgyGelRE-4l/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA CÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TYdrive.google.com/file/d/0B2XGiuYJ--egVWlQUkMxbGFQUTQ/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CP NHỰA, BAO BÌ VINHdrive.google.com/open?id=1f6QA1vKhEHzX76gKIAvKEdkZXC_TiAVl
31/08/2018ANPHATPLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ SUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNdrive.google.com/file/d/1D7AaJ3sN192Bo251lXDMlb9YuSTyl-zP/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NQ HĐQT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢCdrive.google.com/file/d/1bMcyXI7tpSgA7CEyuyCf9BJgQ1t8JoeC/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BB HĐQT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢCdrive.google.com/file/d/15jpSN5OVBUKzZ6tva3_FC_1d3EISiWRo/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺdrive.google.com/file/d/161yfzWFxeiERT_3qWfflh-WT0iyGddva/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺdrive.google.com/file/d/1EhIYh_S6DmAln8kYuO8MDbMS0TxRGVh0/view?usp=sharing
30/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (MCK:AAA)www.anphatplastic.net/userfiles/images/aaa-thong-bao-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-2400000-co-phieu.PDF
22/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan của người nội bộ – CTCP An Phát Holdingsdrive.google.com/open?id=10zhMnZUEYU8G7z-Qs-ENlOEXpOUYPPEi
22/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQTdrive.google.com/open?id=1Zc5GtbQQg8PNIkufVIX81X-3hUGsgkLR
09/07/2018BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ THÁNG 9/2018 – Thành viên Hội đồng quản trị – Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/open?id=1SnIw5tT_ujo5ePugJ0hN6T7_FUxVYAJj
06/07/2018Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2018drive.google.com/file/d/1xM7QV5ZzhQsHPwTsIM1uGETe9wxS7I1b/view?usp=sharing
06/06/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾTdrive.google.com/open?id=1myVMfF7sKduHeHRijqIR10HaiglCq_kz
22/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ – Điều lệ sửa đổi bổ sungdrive.google.com/open?id=14gQ09dif7_cC8i5j1mynr8T5753GeV3C
22/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26drive.google.com/open?id=10ISd3bz_K9TRV8nPvGN46y5pvz7G6bNX
21/05/2018ANPHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG VỐN VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆdrive.google.com/open?id=1zpHbU5sgLV4jw_ZSIxUajNCHOSjUU2N0
17/05/2018ANPHATPLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNGdrive.google.com/open?id=1Ea76rT0FZKTNw1uBG0MAYTZUVYTA_5Ya
16/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CON – Nghị quyếtdrive.google.com/open?id=1epCDvBpRxnXEl8XPlVkzsuhvrZGU3JMI
16/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CONdrive.google.com/open?id=1DBM9ywgV9SHzMQjAaBElQthYv2Ssba_u
16/05/2018ANPHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÂN PHỐI CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2018drive.google.com/open?id=1hxVWuauZWar0ZfGrRomjoQQCfYCwozBl
06/05/2018ANPHAT PLASTIC (AAA): CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀO MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIẾM TOÁNdrive.google.com/open?id=1gprg5jkJyTyjRlKwb_TJvvG_r9QXHcww
11/04/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾTdrive.google.com/open?id=15qhyuWTuGcVViTLM7faewMDG2TzS58yZ
11/04/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT – Nghị quyết tăng vốndrive.google.com/open?id=1CChN1uO0_SUuWQgeSWPriARVE0sd3gjF
02/04/2018THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định bổ nhiệmdrive.google.com/open?id=1kMSEI-UjjGH9-CsOjP8shdoOQ8yAMZmL
02/04/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐCdrive.google.com/open?id=1JSKtQOwUFBZv7jITIG478vpWl11yMWLt
26/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – Thông báo phát hành chi tiết chi tiếtdrive.google.com/open?id=1Z3b-B7SGgGlxqlMa0pp7m187J4SXkN2u
26/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – Giấy chứng nhận chào bán chi tiếtdrive.google.com/open?id=1rNG7O3SltlhDJnAWYokSvD3Vv8sTvbds
21/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANHdrive.google.com/open?id=1TKpEHEd4ZwbyL1gc4t8uLFhTgT4V5y3X
09/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ – Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/12wUxN9tefD7P6q6SiJLv4paSASn4gEZf/view?usp=sharing
09/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ – Phạm Ánh Dươngdrive.google.com/file/d/187XAG-JaX05CFszTd87yCfUzpCCB3dRV/view?usp=sharing
01/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thoản và ông Bùi Minh Hảidrive.google.com/file/d/13oYbPOm8jGgSj_Mkh96t2NtAPkqLUKX2/view?usp=sharing
01/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/1IW-WnpyVTFmA4US5LG8ZSVV4Z-_zG8rv/view?usp=sharing
08/02/2018NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018drive.google.com/open?id=1MvaHBmw31kGyHgWKXflhGgFMAgMaGrFT
08/02/2018Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1OMS-XiFki-nyPivJHThaCz_9kMVci0mb/view?usp=sharing
25/01/2018Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1qEx75pkUwpN0c9vjGcQVhxW7GmGhXuYr/view?usp=sharing
19/01/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN CỦA UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTCdrive.google.com/file/d/1ixxep4p3B0hLNUIF0E7M8Iu9pp_fmF1Y/view?usp=sharing
02/01/2018THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾTdrive.google.com/file/d/1e8AR9_Y8RNt0o68zjbvwZ10UZvTiMymx/view?usp=sharing
10/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 1drive.google.com/file/d/1z7bP7NiPw-g-VVisTJFNNSdBRTJpuA3m/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/12/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾTdrive.google.com/file/d/12lSdVAz_N6cNOBzI26aa80VBRyscU7M0/view?usp=sharing
10/12/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2drive.google.com/file/d/1KFKkdFwPMc2hBQpUYthDPOhtgjGa63j5/view?usp=sharing
08/12/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 25drive.google.com/file/d/1mVI5DAkeHtHEaefYdaF4t8k72IY3AjC1/view?usp=sharing
06/11/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 3drive.google.com/file/d/1_PjATNBaWRXovSJv0rbsIMSlRCQrgCRz/view?usp=sharing
23/10/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CONdrive.google.com/file/d/1Z9Czhwct4Vy_JI3jMvEOttNz8HQok_gy/view?usp=sharing
04/10/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI KẾ HOẠCH MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁIdrive.google.com/file/d/1u2BpfPaBpF9s4qQ9nP0zsW8Z34j_cuHD/view?usp=sharing
25/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2drive.google.com/file/d/1MNNMnOlOTwaLKSuqweRqiw13X6RCFQaL/view?usp=sharing
25/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2drive.google.com/file/d/1GpATpvNZSklQtA6LTve5JhDw8OCq1Lqa/view?usp=sharing
10/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN NĂM 2017 ĐỢT 3drive.google.com/file/d/1_0sAoeWxR248r-pd0rWPlryHwYpFjNLY/view?usp=sharing
10/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỂN ĐỢT 3 NĂM 2017drive.google.com/file/d/1_PjATNBaWRXovSJv0rbsIMSlRCQrgCRz/view?usp=sharing
10/09/2017Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2017drive.google.com/file/d/1jtAJen3Txx85Qf1KD0HioCmZ19cIWzcj/view?usp=sharing
10/09/2017An Phat Plastic (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2017drive.google.com/file/d/1jMQ9X6dsY31Wq0pXGRMoaOgtduxba-pg/view?usp=sharing
10/09/2017An Phat Plastic (AAA): Nghị quyết về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền – đợt 2 năm 2017drive.google.com/file/d/1owYg-ipwSvpjGD3YRwZ9sHQtMWcpjnE0/view?usp=sharing
31/08/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017drive.google.com/file/d/1GjmlwbC63wBFrAhnkqzjJZDAOEZmbhDP/view?usp=sharing
12/08/2017An Phat Plastic (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1EaNTTkO_iWfSBEmXpyTKdm1s9Mfj-DUa/view?usp=sharing
19/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): AN PHÁT HOLDINGS TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1fCAmxCgxxFj4nQxRBXNV0uBpmPvh6nfV/view?usp=sharing
12/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU HIIdrive.google.com/open?id=1atPvPCBkRPJnCJNAd55Bwclr7MYKythi
11/07/2017AN PHÁT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT HOLDINGS VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1icUiW8qL8TFSnRH_w6KcNxultzBV980b/view?usp=sharing
10/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHdrive.google.com/file/d/1VJHoy2m1uVtXs61LQRmgXtgcE7qtaZ_p/view?usp=sharing
10/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI LẦN THỨ 7drive.google.com/file/d/1z4mcrwz9swsN0d8eLoktj8L1MaFpDoJd/view?usp=sharing
10/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINHdrive.google.com/file/d/1SWb3xLm1ngJX_0seS6QG4YgVieFwAEqU/view?usp=sharing
21/06/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 24drive.google.com/file/d/1Upr5bM27TzhutDH8lekyqoEG1QcN7qRc/view?usp=sharing
07/06/2017AN PHÁT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 23drive.google.com/file/d/1S9a1-eX9-HPdahqV6fzO0HCQtLVVLdUh/view?usp=sharing
30/05/2017Công ty Cổ phần An Phát Holdings thông báo trở thành cổ đông lớn của AAAdrive.google.com/file/d/1CCEF5SAmEB1a0Fv4bynsLJTcuv5Gb7_P/view?usp=sharing
30/05/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘdrive.google.com/file/d/1JusHD80hNC2nWd1-tTf2f7qdB4gj9jB3/view?usp=sharing
19/04/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TIÊU CHUẨN VÀ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TYdrive.google.com/file/d/1XtFa2CNWYaJ-rLeElzvrhJgyGelRE-4l/view?usp=sharing
03/04/2017THÔNG BÁO THOÁI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁIdrive.google.com/open?id=1Yv3POMMv3CXUQdfNCfe9fp3KjTy0ijTR
27/03/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO VỐN GÓP CTCP NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT-YÊN BÁIdrive.google.com/file/d/1fA6t2Vws86eMXgC6PXy2VL26PCT6WNA9/view?usp=sharing
08/03/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LAỊ NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCdrive.google.com/open?id=1ojbTViCqAx8pwUt7dtXteQpVfAI4cOM_
08/03/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCdrive.google.com/open?id=1-f1J7HWoaqtuOFa3KPmPASIxu0_7dMED
16/02/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TYdrive.google.com/open?id=1nxY8I6mUVbZZDOrIusfigP9411hC-OZS
17/01/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA UBCK GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA AAAdrive.google.com/file/d/14kKHUr7LqX2lIGVFDKPLzASF-m4elPlU/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
17/06/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ HNX SANG HOSEdrive.google.com/file/d/1T98-Z50NP3fmQ54VVqwX8bVfbFvpOcwe/view?usp=sharing
31/12/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017drive.google.com/open?id=1Q-RHi3cycIsvchRGXkSLmkWZRHy-RXt8
23/12/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 22drive.google.com/file/d/1voDw-2uG26siQSiYgKPop4kHSUvQHEBT/view?usp=sharing
19/12/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN (ĐỢT 1)drive.google.com/file/d/1dnqXtPm5paB5pwb0SdI9VzELKxHIR4Ac/view?usp=sharing
18/11/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊNdrive.google.com/file/d/1b9dDgK7Wx5fMYKCGM6NDcB1a54jY5Qez/view?usp=sharing
17/11/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1mG-kSFrd8LijSU492V2VabpnnKYe_r5t/view?usp=sharing
31/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 ĐỢT 2drive.google.com/open?id=1qo9mgPXGrzgLjr05qYjpoFhiGpUmAxnF
31/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2016drive.google.com/file/d/1ZKJczOvKBoubCEMIrnwa7blT7yl2uWdA/view?usp=sharing
31/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016drive.google.com/open?id=15Gn-Ay4YMzworgfGTfsZkjU-jFfP0RvI
30/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): UBCK NHÀ NƯỚC GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC QUÝ, BÁN NIÊN NĂM 2016drive.google.com/file/d/14O5xsBt9XytUH_P3hzRTuqit00Jy_Abo/view?usp=sharing
30/06/2016BIÊN BẢN HĐQT – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HNX ĐỂ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI HOSEdrive.google.com/file/d/1JfIsVDxqDCwEcUZNEoT50qjTOgbpb9A8/view?usp=sharing
17/06/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ HNX SANG HOSEdrive.google.com/file/d/1dF_BXD792qztvySonk6XGNB2JXM7YH1e/view?usp=sharing
04/05/2016NGHỊ QUYẾT – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HNX ĐỂ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI HOSEdrive.google.com/file/d/1Fuk9O92HXj1YNxyiDioE6Q7Tlu1nbQsH/view?usp=sharing
30/08/2015CÔNG VĂN SỐ 0511/2015/CV-ANPHAT XIN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTCdrive.google.com/file/d/1I3g-6DImQzpbG7tH4CaPko98fOM2bMIL/view?usp=sharing