Công bố thông tin

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
23/11/2021CBTT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻdrive.google.com/file/d/1HEupmRTC4h6PDoGMDdpd7l0QYWY5UKFR/view?usp=sharing
19/11/2021CBTT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1XhYgcc1X0NOEVbz5_ToFkkAwxOGqdKI0/view?usp=sharing
16/11/2021Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/1doEXfwhyGjG6LDtqOpNdu3ceslxeo6K_/view?usp=sharing
16/11/2021Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/file/d/1o8qQNrHwAucmSD5KWInyjte7UezRGPLs/view?usp=sharing
10/11/2021Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021drive.google.com/file/d/15a_msd_LaHVWY29Bhh7Mv5lQbc3oCrR6/view?usp=sharing
21/10/2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thùy Vândrive.google.com/file/d/1BoVDgc7206r4lHzq78GRmQ2whzx0oGdf/view?usp=sharing
15/10/2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thùy Vândrive.google.com/file/d/1ifnt-NRupz7ArvJzbCog2t-bWxdiVaXo/view?usp=sharing
04/10/2021Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinhdrive.google.com/file/d/15Yy7CkDqruMj4y3GUm6HshH-lA3sqs2f/view?usp=sharing
04/10/2021Quyết định thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1a5zigi6TjYntOvunbzjR3Vk3wtmr2usD/view?usp=sharing
29/09/2021Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 32drive.google.com/file/d/1k9hotRcLqcy31h6vPxImnm9Dw7QZYZBw/view?usp=sharing
10/09/2021CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1-LA7HLsqMJtZvwHa68lRqiulgW0kvqKQ/view?usp=sharing
10/09/2021Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021drive.google.com/file/d/1uYkuWhFh3i28s4366ifYVsKlo2TBnuH6/view?usp=sharing
11/08/2021Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ bán niên 2021drive.google.com/file/d/1jgVY62pRW65za0nrIgabHrvPgSus0Pvb/view?usp=sharing
09/08/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền nhận cổ tức bằng tiền mặtdrive.google.com/file/d/1AfUR5qttvU_adPqU6ahKkSP_TfAOpfJM/view?usp=sharing
09/08/2021Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1wHylW_VDF16NCmNDTUJilaKKXBF4P4B2/view?usp=sharing
09/08/2021Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặtdrive.google.com/file/d/11xAZqfLEOh0XJW1qqG6olrtE9_3pRhBD/view?usp=sharing
28/07/2021Báo cáo KQGD cổ phiếu của tổ chức liên quan NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1enK0vYMZ_QywXzCqkr0aFaguqXm3TuVS/view?usp=sharing
26/07/2021Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của AAAdrive.google.com/file/d/1bYoGreBlTsUCkKDZwDHFlNryWlQL60Ms/view?usp=sharing
22/07/2021Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1-uyteFgtFdTND7iOYbl9bkwLBA-_dCz-/view?usp=sharing
16/07/2021Báo cáo KQGD cổ phiếu của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1b4ruJr66Io7ZGR3FaiXQEXP2AZ-_KUah/view?usp=sharing
15/07/2021Báo cáo KQGD cổ phiếu của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hàdrive.google.com/file/d/1nyIn71c6-nAEn_uFdoJ6t8vqF8Q6a8Gp/view?usp=sharing
15/07/2021Báo cáo KQGD cổ phiếu của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1MwQf3mVn9qfCfY7Q9pFwCHmHLx14j0o7/view?usp=sharing
09/07/2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1NMvhfbI5p8mz2ffIbxdOwvHKPraet081/view?usp=sharing
09/07/2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hàdrive.google.com/file/d/12uinnyHeibckOtCQjgOB3Iu4TRvBodMV/view?usp=sharing
06/07/2021Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/10UHRWVVgcJM-RvE7xyOpqHi1oHz8jqeU/view?usp=sharing
02/07/2021Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1H14eP1OauNyRaeihPmMW0MDmTSR0wMr1/view?usp=sharing
01/07/2021CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021drive.google.com/file/d/1eK7jodwXJSS_twlgZjifJwU3GgsJv4c9/view?usp=sharing
24/06/2021Báo cáo kết quả GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1XlrVGWgdKJBQt1txOJ6WnHrEONHClbNE/view?usp=sharing
08/06/2021Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT – ông Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/1kTXaS3vG7nAOV_7GUJ59JmKD8k4Eg5bo/view?usp=sharing
02/06/2021Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31drive.google.com/file/d/1MGOe0HpuLA9dlmI-YnsTxpUjOvNqqwC1/view?usp=sharing
27/05/2021Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi thứ lần 14drive.google.com/file/d/1hjTQiY9dPvjr5Masrgj-nAwYo-Q4xnFV/view?usp=sharing
24/05/2021Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếudrive.google.com/file/d/1fy3QkJ2j1FnCXY57kOrjxJz3T5LdItc3/view?usp=sharing
21/05/2021Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1SdcfGi0pr9muyY-7k-EG6VqNvGzhKYar/view?usp=sharing
20/05/2021CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1P9SyCaKcfVoCJAGKb-hxZSCwnk-n6SYS/view?usp=sharing
20/05/2021Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hếtdrive.google.com/file/d/1KvWXv6LZQWHCStHGi4vkCoFa5tg0zrp3/view?usp=sharing
20/05/2021Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1-dA4tUCZD8htJ8DDuXQu6trlVNcSuMZv/view?usp=sharing
17/05/2021Báo cáo kết quả GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/186PKfwJDu4GhgPU8hHu4TrzfsGRDQC2f/view?usp=sharing
17/05/2021Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hàdrive.google.com/file/d/12oR92Tx_JfMLftM8xgCuqp9bkBeXQoFg/view?usp=sharing
17/05/2021Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/15cgtqmZZSW0bJw7CyFpwcH1u7aAUOASm/view?usp=sharing
13/05/2021Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018drive.google.com/file/d/1qaOaJuT3QXwb9C8Op_zukCW_DnWWTenI/view?usp=sharing
05/05/2021Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu AAA ngày 04.05.2021drive.google.com/file/d/1jnEiueqTAkCwBWIFTmj8uUcAJJUn1g4Q/view?usp=sharing
29/04/2021Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bao bì An Vinhdrive.google.com/file/d/1Hidy2TkSjaeI6DndhccMEVhbSZRmLNjW/view?usp=sharing
16/04/2021Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh quý I.2021 và kế hoạch kinh doanh quý II.2021drive.google.com/file/d/1e0Mfek5ej57KKLauaV12VaDp4y9SSQ3a/view?usp=sharing
15/04/2021Thông báo GDCP của người nội bộ – Bà Hòa Thị Thu Hàdrive.google.com/file/d/1L45g8ia8rdRzXk2aXv7aoXhFLUO4GjVA/view?usp=sharing
14/04/2021Thông báo GDCP của người nội bộ – Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1Ma5R66xXM_0h8n4iLmoH4i-uOUPleEiX/view?usp=sharing
12/04/2021Thông báo GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/147uRJqGd9SoQt1RBih6B6gpssG18Lys3/view?usp=sharing
02/04/2021Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúngwww.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=70fb8a8e-5fc3-4902-9c6d-2aa49059c8cf&rid=345959280
27/03/2021Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1Mz7Cmzb0C0LL0bDeWjjR3sG9SbOFycr3/view?usp=sharing
27/03/2021Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1SMEf77UwTBvOVfOylQGdAKAJjqgGxkYW/view?usp=sharing
20/03/2021Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/1___0Kf3B0PUlCxmFK-BWNQJOm4rtkCEX/view?usp=sharing
04/03/2021Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1bcirTR8WVzRNd5UdNlDtUFsmrVaaTNFr/view?usp=sharing
06/02/2021Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT bầu bổ sung – Bà Nguyễn Thị Tiệndrive.google.com/file/d/1MfgA84tjoWUUK7xVwGugQQTkgK7xLq_4/view?usp=sharing
06/02/2021Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT bầu bổ sung – Bà Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1Xcw3GMMf3Gj9GLrLALPi4sz0g-CBZ8QF/view?usp=sharing
01/02/2021Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021drive.google.com/file/d/1bwIfRMMXV-6uPpgaxiz9UFRe6di1-36G/view?usp=sharing
26/01/2021Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2021drive.google.com/file/d/1FlrtCJ1k4pOCsrve6qeUP3lrGH8otZsn/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
22/12/2020CBTT chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/17E0ZRsPUI-5ax8qTC2Icgh0KMPlPutXI/view?usp=sharing
23/11/2020Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1XF-3Ig-B_2I_7CgsQRD5JVgGyHWBeiZy/view?usp=sharing
17/11/2020Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018drive.google.com/file/d/1M7RWhp0xxAAojVghJi-U7lhSuxqWXioV/view?usp=sharing
12/11/2020CBTT về nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của mã CP NHHdrive.google.com/file/d/1dh1vgAlkrSdfiUmWKIWr1IiGhsuJj1Xq/view?usp=sharing
10/11/2020Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 30drive.google.com/file/d/1GIKyF7kxXtkD1MHzPDgFv5mRep152El1/view?usp=sharing
26/10/2020CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1LCWonBG_-mWeHxTii2yHTv2q5-QFYZoF/view?usp=sharing
26/10/2020Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/18wRQoB6Gd0FMHueHR9k9xIwVJotp8CZ4/view?usp=sharing
16/10/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1NgiLZfRrf04GJxyMelPrOYKUeYdvzRMe/view?usp=sharing
05/10/2020Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1h48ByFR52rWIX9dBOcThnB5WUOmV58gW/view?usp=sharing
05/10/2020CBTT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019drive.google.com/file/d/1z1XatuY6TkQH6-7XsmzvlBDMlrUlWhcx/view?usp=sharing
03/10/2020Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanhdrive.google.com/file/d/1TNtW95WvUYcu2AmFjjbkcur5jcBPoCXl/view?usp=sharing
18/09/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/1Vt70T077uSIcsaidIyXGB-sHW0WublIJ/view?usp=sharing
14/09/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/12grLoUlEOcYS66K3ytrAyENXDTwWBPlX/view?usp=sharing
08/09/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1Uj8gtyelxHB3oqwIpImnxlByD7pg7_VH/view?usp=sharing
01/09/2020CBTT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019drive.google.com/file/d/1YpYlzxMuQoB81WHMKgpJqHEGdnZiTmvz/view?usp=sharing
28/08/2020Công bố thông tin về việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiềndrive.google.com/file/d/1t8h6iy8qZmjMhQQy33iJ2JE5XHSMYnga/view?usp=sharing
28/08/2020Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1fOMeefnckKYGcNQexW2PUr56r5UKTfi5/view?usp=sharing
20/08/2020Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm của AAAdrive.google.com/file/d/1CB2nOQIsa-58H2TqaPaGToH2eJCvXT7q/view?usp=sharing
19/08/2020Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Phó Tổng giám đốcdrive.google.com/file/d/13EpaonpUhDbui8qxydkBC7rr4xCsfg26/view?usp=sharing
18/08/2020Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1URuXJTRxZmNV2h7cWv4GUvPRifMBCsPa/view?usp=sharing
18/08/2020Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1qRHm3ctn66LgAYgv1kb2ex9gDnLBWHeV/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo thực hiện quyền biểu quyết và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020 của cổ đôngdrive.google.com/file/d/1jecnakXd0f83_z8yI0q10A-_KYUorn4B/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 & Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1tMB3H95BZkpMb_SDExT_-muIDSuBbUYU/view?usp=sharing
13/08/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộdrive.google.com/file/d/18u2ZyCQARdShYQr8yArVZWyZ5Xlbmgpf/view?usp=sharing
06/08/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêmdrive.google.com/file/d/1PfsScuGz0L5r8eLVFo2QBus3Aye-yygM/view?usp=sharing
04/08/2020Quyết định thay đổi đăng ký niêm yếtdrive.google.com/file/d/1O_Quoc3Q_C_Dw3Vpph3uzEtJxHKX5-_M/view?usp=sharing
03/08/2020Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông tại Thông báo ngày 29/07/2020drive.google.com/file/d/1CJLl_lRejT9X7dYvm8DETvGgnS0vVfnl/view?usp=sharing
30/07/2020Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/11wNkLfR72_sTaCp2g1QGevJ2kHqMwKF6/view?usp=sharing
30/07/2020Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 29drive.google.com/file/d/1vsYy6AWJwZa50OXr9BJGS8sAn33o-IoO/view?usp=sharing
25/07/2020Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyềndrive.google.com/file/d/1p_rcqGRA7kBSibgjUzVfyPFGCmQjkMkT/view?usp=sharing
20/07/2020CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1qDEzaJyuv8wUFQa_TfQkRZHBwJn_Pt4A/view?usp=sharing
16/07/2020Công bố thông tin về việc thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/16ill2i3GfI-88OrCQ7gXyv4T3xdD2hOq/view?usp=sharing
16/07/2020Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyềndrive.google.com/file/d/1Wk83LwQwvQo8gXD3sY44BXdjF0KFgv5C/view?usp=sharing
16/07/2020Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả thực hiện chứng quyềndrive.google.com/file/d/1Imjyloe4OzxNPPApE9izSbXfVS-rCQHy/view?usp=sharing
13/07/2020Báo cáo kết quả giao dịch chứng quyền của người có liên quandrive.google.com/file/d/1aMtz2eJwIpIOtXP0T7PuwhqxGqbS5hZe/view?usp=sharing
06/07/2020AAA. Thông báo giao dịch chứng quyền của người có liên quandrive.google.com/file/d/1bLS6Mn4bs8yuDZX9NT6a8L4QnqEuevfp/view?usp=sharing
06/07/2020Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020drive.google.com/file/d/1kodmtpWbkE1M0kKfm-CwhmFYuPSKcCKW/view?usp=sharing
01/07/2020Thông báo chốt danh sách thực hiện chứng quyền đợt 2drive.google.com/file/d/1S10i-UyrPcgpV8yFNLkF00QDw2OkpSyj/view?usp=sharing
01/07/2020Thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền đợt 2drive.google.com/file/d/1pO4jRL8nAqfSC1ZbqwwlsrSGdJALSfUJ/view?usp=sharing
01/07/2020NQ HĐQT thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành năm 2018drive.google.com/file/d/1ALllq5ffGW78G-_hVIgyVLSBdSOIfMdf/view?usp=sharing
01/07/2020NQ HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì An Vinhdrive.google.com/file/d/1FOMfvhgmdf7-IZqe0QaN3mGXJs9kxFiK/view?usp=sharing
15/06/2020Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (100%)drive.google.com/file/d/17PUBrrlb5K-rI_yHGBzye-7T-FfQt6Z3/view?usp=sharing
11/06/2020Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì Vinhdrive.google.com/file/d/1VgZVk4ZiY4RWxd7dac0xfXdmPsVhAKT7/view?usp=sharing
29/05/2020Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành năm 2018drive.google.com/file/d/1x--0jQMFZ9fdBZ9v4L4SzUqfChqrC9x2/view?usp=sharing
22/05/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1bsCKW9Nh47qoeWJNgNFQxAprc9YgHtIU/view?usp=sharing
13/05/2020Nghị quyết về việc thay đổi ngành nghề ĐKKDdrive.google.com/file/d/1W4A04Iv0giudnu9Rveaea6tybbyfR47H/view?usp=sharing
29/04/2020Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý I năm 2020drive.google.com/file/d/1PbRapBRkeKSI2L4BDndHG40GNd0oOSF0/view?usp=sharing
17/04/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1lOismIZG9j3d0gHmYboXDMBULwNn3rYr/view?usp=sharing
17/04/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/file/d/1AjDXUPmOZAFxvcz1E_i81mKmcKkZVxjv/view?usp=sharing
13/03/2020Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1Emu_feR7jld-1LoazKKH_4dw9rxGijJC
13/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trần Thị Thoảndrive.google.com/open?id=16nGMIYD3Yp7GH-JcXwhPSOx1vy2V8Orc
13/03/2020Thông báo về việc Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cổ đôngdrive.google.com/file/d/14Dyz3E5BlZUXozUrqqxW9fu_G7HpNsbW/view?usp=sharing
13/03/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/11S8tHHgtoRMzxIEsqQNvcY2MJZMJ0hiE/view?usp=sharing
10/02/2020Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/1GsM9nUPmp6kXS2EBMN6pBqP6inRnfvOz/view
30/01/2020Báo cáo quản trị 2019drive.google.com/file/d/1td9gVtFTZ3o-SCaYdSxMTB-R_LF5pPxn/view
Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/12/2019Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/18KOxaCNAK31yZugFz9v1c6N0CpLGdKCd/view?usp=sharing
05/12/2019Báo cáo kết quả mua AAA của CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1h0lXwoF2Tk0A8AQIUnyN3ARJCKsTHonY/view?usp=sharing
15/11/2019Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1jIGYrpBS1wt0m93eopfC1CEESiypZGkV/view?usp=sharing
15/11/2019Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quandrive.google.com/file/d/1hmOpR-NPv-HX1b5Jsn-UAiuTd6orCVow/view?usp=sharing
07/11/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI – HOA KỲdrive.google.com/open?id=1Fn0JoRNcKIiOV2BksJjKmALWBsmeILV3
30/10/2019An Phát Holdings đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu AAAdrive.google.com/file/d/1mxiaCdu8F_Y-SunI7Y_nbgZKifrb_B3k/view?usp=sharing
15/10/2019Nghị quyết HĐQT về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019drive.google.com/file/d/10VmSLMNbNYQH72kcEw420W2gQm90bqMz/view?usp=sharing
01/10/2019CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 4.000 chứng quyền AAAdrive.google.com/file/d/1HXvXO7yfuwG2ElQuen1lwaEvwRxncVr7/view?usp=sharing
26/09/2019Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019drive.google.com/file/d/1LWkQ0gnEdW9IsRC3U6rxXTU5L7HB-hc9/view?usp=sharing
10/09/2019Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyềndrive.google.com/file/d/1cTdGQqhODwrubUkvAOcT-gVEgd-oTGeK/view?usp=sharing
03/09/2019Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanhdrive.google.com/file/d/1qc1KGNEt16NMsy7Vr4GMsWUb8IMCgx7q/view?usp=sharing
29/08/2019Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính bán niên 2019drive.google.com/open?id=1B6a8Eab2n3Jt6GvC3FaaADPBmM3sE0ST
15/08/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝdrive.google.com/open?id=1jSrbldXc2cPeOabEKMkp0QASPBrRFC8q
06/08/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1G4SaetiMXnBWmw99owaq0IwsZye1C1wN/view?usp=sharing
29/07/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 – báo cáo hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1r0ciK9Vtu_I0ykrrsFsthXy_GLhHD33T/view?usp=sharing
29/07/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 – báo cáo công ty mẹdrive.google.com/file/d/100BdptUhXht2Jv4L1EJa6nd1xlA8ZDoM/view
19/07/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨCdrive.google.com/file/d/1oxPXX-0WiM8uS6Zc_osgx3hJDryt-30v/view?usp=sharing
19/07/2019NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨCdrive.google.com/file/d/1eBW_rS0nVfl-KpN-x7Blj0Szcp9qVfoM/view?usp=sharing
19/06/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHdrive.google.com/open?id=1EaeNFEcrjUDerODb2tna1CkdgmVc7W-a
11/06/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN NĂM 2018drive.google.com/open?id=1h1to8QHfx9ovDstWugkRG8uiAxBetANj
07/06/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019drive.google.com/file/d/1rxIGvYTEOnzBnXs7ClCCh0mcbb5lloTg/view?usp=sharing
22/05/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆdrive.google.com/open?id=1H0qlNxbpRGxFKC_DRnjQ0wzzACgHuEUb
13/05/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐNdrive.google.com/file/d/1AnF4DR0bTtOK1crcdCzWp6Eh3yQOwsrM/view?usp=sharing
07/05/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁNdrive.google.com/open?id=1GiuSobFqkPhvZvvuuTz29ul49iTLOJMl
27/04/2019AN PHAT BIOPLASTICS (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE CÔNG TYdrive.google.com/open?id=1-MF4LmnRkZaIMPh1NvdzrYhGDfKBNu_w
24/04/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 – Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2019drive.google.com/file/d/1xgSlEm0WkLbzmvo7PqaVkyU0rgOjwDzc/view?usp=sharing
24/04/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28 – MẪU DẤU DOANH NGHIỆPdrive.google.com/file/d/1lw4HZJIO8HCsv7UHlB56rkVtI2QVJqDo/view?usp=sharing
24/04/2019AN PHAT BIOPLASTIC (AAA): THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 28drive.google.com/file/d/1YvrPdibeZrow1vFxIkdniwEeiGzCrenR/view?usp=sharing
16/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 – Bản cung cấp thông tin ứng viêndrive.google.com/file/d/1crC04fp6TY2ezpbaNC2w2W0OcemOjzmJ/view?usp=sharing
16/04/2019Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1TkPlLp0teis02q5010yDqC9mWKY-rBgE/view?usp=sharing
11/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TYdrive.google.com/file/d/1jcbIwFmuFAMltKCH4lFySKYWDkVAy2HQ/view?usp=sharing
05/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018drive.google.com/file/d/14zWd3czbnsep1E9lWVyhpZVUn7QniYzc/view?usp=sharing
01/04/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
22/02/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019drive.google.com/file/d/1tBiHu66Ka31EqpIE91ec1HxVLYdFjpxR/view?usp=sharing
21/02/2019AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA AAA NĂM 2019drive.google.com/open?id=1n13q0ZcSjdWCaRyb48mOmgW930Vgy57n
Ngày đăngTên tài liệuTải về
22/08/2019Báo cáo giao dịch của người nội bộdrive.google.com/open?id=11ZKn54fmggI3lUkSAb27tQsyviIOVw2w
31/10/2018AN PHÁT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘdrive.google.com/open?id=1cEqOr8NcJVoHoQzcSvXNH07asZMWZ59x
10/10/2018Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018drive.google.com/file/d/1P10j8Gs6mxhQki7-xhpMh0WzuqwQ3txp/view?usp=sharing
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Thông báo mời họpdrive.google.com/open?id=11I_wIQr2aJLOf8JmWm3PQpg9W12xP4VY
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họpdrive.google.com/open?id=1KU3yRkzmKvemqpvVkeiQ5xbwU3n-q9Hu
20/09/2018Nghị quyết về việc tăng vốn – thay đổi đăng ký kinh doanhdrive.google.com/open?id=11t0sOSqrtWBr4kSJrT-ieSUYScVADhGA
17/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/open?id=1kH-FjCFullMJG6Gk7kla7ef1YaZ2J2KF
17/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOPdrive.google.com/open?id=1riESN8JmbcR91yBIDC_JjSc5O6FWufUt
03/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TIÊU CHÍ VÀ DANH SÁCH CBCNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2018drive.google.com/file/d/1XtFa2CNWYaJ-rLeElzvrhJgyGelRE-4l/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA CÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TYdrive.google.com/file/d/0B2XGiuYJ--egVWlQUkMxbGFQUTQ/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CP NHỰA, BAO BÌ VINHdrive.google.com/open?id=1f6QA1vKhEHzX76gKIAvKEdkZXC_TiAVl
31/08/2018ANPHATPLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ SUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNdrive.google.com/file/d/1D7AaJ3sN192Bo251lXDMlb9YuSTyl-zP/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NQ HĐQT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢCdrive.google.com/file/d/1bMcyXI7tpSgA7CEyuyCf9BJgQ1t8JoeC/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BB HĐQT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢCdrive.google.com/file/d/15jpSN5OVBUKzZ6tva3_FC_1d3EISiWRo/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺdrive.google.com/file/d/161yfzWFxeiERT_3qWfflh-WT0iyGddva/view?usp=sharing
31/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺdrive.google.com/file/d/1EhIYh_S6DmAln8kYuO8MDbMS0TxRGVh0/view?usp=sharing
30/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (MCK:AAA)www.anphatplastic.net/userfiles/images/aaa-thong-bao-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-2400000-co-phieu.PDF
22/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan của người nội bộ – CTCP An Phát Holdingsdrive.google.com/open?id=10zhMnZUEYU8G7z-Qs-ENlOEXpOUYPPEi
22/08/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQTdrive.google.com/open?id=1Zc5GtbQQg8PNIkufVIX81X-3hUGsgkLR
09/07/2018BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ THÁNG 9/2018 – Thành viên Hội đồng quản trị – Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/open?id=1SnIw5tT_ujo5ePugJ0hN6T7_FUxVYAJj
06/07/2018Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2018drive.google.com/file/d/1xM7QV5ZzhQsHPwTsIM1uGETe9wxS7I1b/view?usp=sharing
06/06/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾTdrive.google.com/open?id=1myVMfF7sKduHeHRijqIR10HaiglCq_kz
22/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ – Điều lệ sửa đổi bổ sungdrive.google.com/open?id=14gQ09dif7_cC8i5j1mynr8T5753GeV3C
22/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26drive.google.com/open?id=10ISd3bz_K9TRV8nPvGN46y5pvz7G6bNX
21/05/2018ANPHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG VỐN VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆdrive.google.com/open?id=1zpHbU5sgLV4jw_ZSIxUajNCHOSjUU2N0
17/05/2018ANPHATPLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNGdrive.google.com/open?id=1Ea76rT0FZKTNw1uBG0MAYTZUVYTA_5Ya
16/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CON – Nghị quyếtdrive.google.com/open?id=1epCDvBpRxnXEl8XPlVkzsuhvrZGU3JMI
16/05/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CONdrive.google.com/open?id=1DBM9ywgV9SHzMQjAaBElQthYv2Ssba_u
16/05/2018ANPHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÂN PHỐI CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2018drive.google.com/open?id=1hxVWuauZWar0ZfGrRomjoQQCfYCwozBl
06/05/2018ANPHAT PLASTIC (AAA): CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀO MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIẾM TOÁNdrive.google.com/open?id=1gprg5jkJyTyjRlKwb_TJvvG_r9QXHcww
11/04/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾTdrive.google.com/open?id=15qhyuWTuGcVViTLM7faewMDG2TzS58yZ
11/04/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO TĂNG VỐN GÓP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT – Nghị quyết tăng vốndrive.google.com/open?id=1CChN1uO0_SUuWQgeSWPriARVE0sd3gjF
02/04/2018THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định bổ nhiệmdrive.google.com/open?id=1kMSEI-UjjGH9-CsOjP8shdoOQ8yAMZmL
02/04/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐCdrive.google.com/open?id=1JSKtQOwUFBZv7jITIG478vpWl11yMWLt
26/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – Thông báo phát hành chi tiết chi tiếtdrive.google.com/open?id=1Z3b-B7SGgGlxqlMa0pp7m187J4SXkN2u
26/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – Giấy chứng nhận chào bán chi tiếtdrive.google.com/open?id=1rNG7O3SltlhDJnAWYokSvD3Vv8sTvbds
21/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANHdrive.google.com/open?id=1TKpEHEd4ZwbyL1gc4t8uLFhTgT4V5y3X
09/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ – Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/12wUxN9tefD7P6q6SiJLv4paSASn4gEZf/view?usp=sharing
09/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ – Phạm Ánh Dươngdrive.google.com/file/d/187XAG-JaX05CFszTd87yCfUzpCCB3dRV/view?usp=sharing
01/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thoản và ông Bùi Minh Hảidrive.google.com/file/d/13oYbPOm8jGgSj_Mkh96t2NtAPkqLUKX2/view?usp=sharing
01/03/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – Quyết định miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Việtdrive.google.com/file/d/1IW-WnpyVTFmA4US5LG8ZSVV4Z-_zG8rv/view?usp=sharing
08/02/2018NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018drive.google.com/open?id=1MvaHBmw31kGyHgWKXflhGgFMAgMaGrFT
08/02/2018Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1OMS-XiFki-nyPivJHThaCz_9kMVci0mb/view?usp=sharing
25/01/2018Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1qEx75pkUwpN0c9vjGcQVhxW7GmGhXuYr/view?usp=sharing
19/01/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN CỦA UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTCdrive.google.com/file/d/1ixxep4p3B0hLNUIF0E7M8Iu9pp_fmF1Y/view?usp=sharing
02/01/2018THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾTdrive.google.com/file/d/1e8AR9_Y8RNt0o68zjbvwZ10UZvTiMymx/view?usp=sharing
10/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 1drive.google.com/file/d/1z7bP7NiPw-g-VVisTJFNNSdBRTJpuA3m/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/12/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾTdrive.google.com/file/d/12lSdVAz_N6cNOBzI26aa80VBRyscU7M0/view?usp=sharing
10/12/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2drive.google.com/file/d/1KFKkdFwPMc2hBQpUYthDPOhtgjGa63j5/view?usp=sharing
08/12/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 25drive.google.com/file/d/1mVI5DAkeHtHEaefYdaF4t8k72IY3AjC1/view?usp=sharing
06/11/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 3drive.google.com/file/d/1_PjATNBaWRXovSJv0rbsIMSlRCQrgCRz/view?usp=sharing
23/10/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CONdrive.google.com/file/d/1Z9Czhwct4Vy_JI3jMvEOttNz8HQok_gy/view?usp=sharing
04/10/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI KẾ HOẠCH MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁIdrive.google.com/file/d/1u2BpfPaBpF9s4qQ9nP0zsW8Z34j_cuHD/view?usp=sharing
25/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2drive.google.com/file/d/1MNNMnOlOTwaLKSuqweRqiw13X6RCFQaL/view?usp=sharing
25/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2drive.google.com/file/d/1GpATpvNZSklQtA6LTve5JhDw8OCq1Lqa/view?usp=sharing
10/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN NĂM 2017 ĐỢT 3drive.google.com/file/d/1_0sAoeWxR248r-pd0rWPlryHwYpFjNLY/view?usp=sharing
10/09/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỂN ĐỢT 3 NĂM 2017drive.google.com/file/d/1_PjATNBaWRXovSJv0rbsIMSlRCQrgCRz/view?usp=sharing
10/09/2017Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2017drive.google.com/file/d/1jtAJen3Txx85Qf1KD0HioCmZ19cIWzcj/view?usp=sharing
10/09/2017An Phat Plastic (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2017drive.google.com/file/d/1jMQ9X6dsY31Wq0pXGRMoaOgtduxba-pg/view?usp=sharing
10/09/2017An Phat Plastic (AAA): Nghị quyết về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền – đợt 2 năm 2017drive.google.com/file/d/1owYg-ipwSvpjGD3YRwZ9sHQtMWcpjnE0/view?usp=sharing
31/08/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017drive.google.com/file/d/1GjmlwbC63wBFrAhnkqzjJZDAOEZmbhDP/view?usp=sharing
12/08/2017An Phat Plastic (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1EaNTTkO_iWfSBEmXpyTKdm1s9Mfj-DUa/view?usp=sharing
19/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): AN PHÁT HOLDINGS TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1fCAmxCgxxFj4nQxRBXNV0uBpmPvh6nfV/view?usp=sharing
12/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU HIIdrive.google.com/open?id=1atPvPCBkRPJnCJNAd55Bwclr7MYKythi
11/07/2017AN PHÁT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT HOLDINGS VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1icUiW8qL8TFSnRH_w6KcNxultzBV980b/view?usp=sharing
10/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHdrive.google.com/file/d/1VJHoy2m1uVtXs61LQRmgXtgcE7qtaZ_p/view?usp=sharing
10/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI LẦN THỨ 7drive.google.com/file/d/1z4mcrwz9swsN0d8eLoktj8L1MaFpDoJd/view?usp=sharing
10/07/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINHdrive.google.com/file/d/1SWb3xLm1ngJX_0seS6QG4YgVieFwAEqU/view?usp=sharing
21/06/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 24drive.google.com/file/d/1Upr5bM27TzhutDH8lekyqoEG1QcN7qRc/view?usp=sharing
07/06/2017AN PHÁT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 23drive.google.com/file/d/1S9a1-eX9-HPdahqV6fzO0HCQtLVVLdUh/view?usp=sharing
30/05/2017Công ty Cổ phần An Phát Holdings thông báo trở thành cổ đông lớn của AAAdrive.google.com/file/d/1CCEF5SAmEB1a0Fv4bynsLJTcuv5Gb7_P/view?usp=sharing
30/05/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘdrive.google.com/file/d/1JusHD80hNC2nWd1-tTf2f7qdB4gj9jB3/view?usp=sharing
19/04/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TIÊU CHUẨN VÀ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TYdrive.google.com/file/d/1XtFa2CNWYaJ-rLeElzvrhJgyGelRE-4l/view?usp=sharing
03/04/2017THÔNG BÁO THOÁI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁIdrive.google.com/open?id=1Yv3POMMv3CXUQdfNCfe9fp3KjTy0ijTR
27/03/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO VỐN GÓP CTCP NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT-YÊN BÁIdrive.google.com/file/d/1fA6t2Vws86eMXgC6PXy2VL26PCT6WNA9/view?usp=sharing
08/03/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LAỊ NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCdrive.google.com/open?id=1ojbTViCqAx8pwUt7dtXteQpVfAI4cOM_
08/03/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCdrive.google.com/open?id=1-f1J7HWoaqtuOFa3KPmPASIxu0_7dMED
16/02/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TYdrive.google.com/open?id=1nxY8I6mUVbZZDOrIusfigP9411hC-OZS
17/01/2017AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA UBCK GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA AAAdrive.google.com/file/d/14kKHUr7LqX2lIGVFDKPLzASF-m4elPlU/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
17/06/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ HNX SANG HOSEdrive.google.com/file/d/1T98-Z50NP3fmQ54VVqwX8bVfbFvpOcwe/view?usp=sharing
31/12/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017drive.google.com/open?id=1Q-RHi3cycIsvchRGXkSLmkWZRHy-RXt8
23/12/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 22drive.google.com/file/d/1voDw-2uG26siQSiYgKPop4kHSUvQHEBT/view?usp=sharing
19/12/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN (ĐỢT 1)drive.google.com/file/d/1dnqXtPm5paB5pwb0SdI9VzELKxHIR4Ac/view?usp=sharing
18/11/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊNdrive.google.com/file/d/1b9dDgK7Wx5fMYKCGM6NDcB1a54jY5Qez/view?usp=sharing
17/11/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀNdrive.google.com/file/d/1mG-kSFrd8LijSU492V2VabpnnKYe_r5t/view?usp=sharing
31/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 ĐỢT 2drive.google.com/open?id=1qo9mgPXGrzgLjr05qYjpoFhiGpUmAxnF
31/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2016drive.google.com/file/d/1ZKJczOvKBoubCEMIrnwa7blT7yl2uWdA/view?usp=sharing
31/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016drive.google.com/open?id=15Gn-Ay4YMzworgfGTfsZkjU-jFfP0RvI
30/08/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): UBCK NHÀ NƯỚC GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC QUÝ, BÁN NIÊN NĂM 2016drive.google.com/file/d/14O5xsBt9XytUH_P3hzRTuqit00Jy_Abo/view?usp=sharing
30/06/2016BIÊN BẢN HĐQT – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HNX ĐỂ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI HOSEdrive.google.com/file/d/1JfIsVDxqDCwEcUZNEoT50qjTOgbpb9A8/view?usp=sharing
17/06/2016AN PHAT PLASTIC (AAA): NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ HNX SANG HOSEdrive.google.com/file/d/1dF_BXD792qztvySonk6XGNB2JXM7YH1e/view?usp=sharing
04/05/2016NGHỊ QUYẾT – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HNX ĐỂ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TẠI HOSEdrive.google.com/file/d/1Fuk9O92HXj1YNxyiDioE6Q7Tlu1nbQsH/view?usp=sharing
30/08/2015CÔNG VĂN SỐ 0511/2015/CV-ANPHAT XIN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTCdrive.google.com/file/d/1I3g-6DImQzpbG7tH4CaPko98fOM2bMIL/view?usp=sharing