Bản cáo bạch

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
04/05/2022AAA: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/14QNKk_c_VFowXralUjzC0oqLDprzAzvm/view?usp=sharing
27/03/2021Bản cáo bạchdrive.google.com/file/d/1gb8NulzAP_rIuDk_dDveVdMC1V9lX66Q/view?usp=sharing
26/03/2018Bản cáo bạch 2018drive.google.com/open?id=1TIjZOJKqrt2JI8eJjrHUtQDAIJ8tbKay