Bản cáo bạch

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

 

Ngày đăngTên tài liệuTải về
27/03/2021Bản cáo bạchdrive.google.com/file/d/1GATmelvgoxSC86ZomtV9PK8K3S8CZycr/view?usp=sharing
26/03/2018Bản cáo bạch 2018drive.google.com/open?id=1TIjZOJKqrt2JI8eJjrHUtQDAIJ8tbKay