Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

 

Ngày đăngTên tài liệuTải về
06/11/2020ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 3 NĂM 2020 SAU KHI TRẢ CỔ TỨC 2019drive.google.com/file/d/1rv1zPCHScQIlm61HXXbKRnFWXYmv1jtT/view?usp=sharing
27/07/2020ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 2 NĂM 2020drive.google.com/file/d/1O7pdCb_fFp4fniG1sjJQjWzx9URWlJb1/view?usp=sharing
07/04/2020ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NĂM 2020drive.google.com/file/d/1coQMGcfAKTnOCtb-Fnt40Ycgk7sI6nRd/view?usp=sharing
23/04/2019ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NĂM 2019drive.google.com/file/d/1G7SGIGj06ijrJGL4pydPuqAD8dV1j38t/view?usp=sharing
08/02/2018ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NĂM 2018drive.google.com/open?id=16WSNhSZmej4RUcH_et5moSkffRtEeNam
26/09/2009ĐIỀU LỆ CÔNG TYwww.anphatbioplastics.com/upload/files/Dieu%20le%20cong%20ty.pdf