Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/05/2024AAA: Điều lệ Công ty bản sửa đổi, bổ sung tháng 5 năm 2024drive.google.com/file/d/1jeg836LUDpkJr7AorKR_7Bgnkt8fK4H5/view?usp=drive_link
21/07/2022Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3 năm 2022 (tăng vốn Điều lệ – phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng)drive.google.com/file/d/1mfzHQA_GZdU1Ky0fexelCgoqzMUxuqlk/view?usp=sharing
21/06/2022Điều lệ Công ty sửa đổi lần 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1VmvZiE_xL-C7-jKKEFhF_ZfchD78t6Jl/view?usp=sharing
11/01/2022Điều lệ công ty sửa đổi lần 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1MSE8_t_h4EhNCKf0feb-ocv819KgMSza/view?usp=sharing
21/09/2021Điều lệ Công ty điều chỉnh sau khi tăng vốndrive.google.com/file/d/1ILVavvcT9L3CPlqA0B8ubLP9bMt7AsjQ/view?usp=sharing
29/06/2021Điều lệ Công ty sửa đổi lần 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1of-itRp9tkLbLdXcHxRdtvWoWmsxJ7cl/view?usp=sharing
09/06/2021Điều lệ Công ty sửa đổi lần 1 năm 2021 sau khi thực hiện tăng vốndrive.google.com/file/d/1iSC8FhrexvtY7zfDcsLSC_THd4oCUumE/view?usp=sharing
06/11/2020ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 3 NĂM 2020 SAU KHI TRẢ CỔ TỨC 2019drive.google.com/file/d/1D35ImvkUVFcQrmF-R9kecS8N5D2G9Y4e/view?usp=sharing
27/07/2020ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 2 NĂM 2020drive.google.com/file/d/1KUDDAfEqCdTyimXFEKx3FZsIsCcR09F_/view?usp=sharing
07/04/2020ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NĂM 2020drive.google.com/file/d/17K4goGlNAcLDcS5-_8Wgep8ezTywi4qv/view?usp=sharing
23/04/2019ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NĂM 2019drive.google.com/file/d/11_l5Fs8tfPhgcMQVu2piFpO__ZfJVEve/view?usp=sharing
08/02/2018ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NĂM 2018drive.google.com/open?id=16WSNhSZmej4RUcH_et5moSkffRtEeNam
26/09/2009ĐIỀU LỆ CÔNG TYwww.anphatbioplastics.com/upload/files/Dieu%20le%20cong%20ty.pdf