QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 11/2013 – 11/2016: Chuyên viên phát triển sản xuất tại công ty Mobidiag France
  • Từ 11/2017 – 8/2018: Phó Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
  • Từ 8/2018 – 8/2019: Phó Giám đốc Ban Nghiên Cứu và Phát Triển CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
  • Từ 9/2019 – 1/2021: Giám đốc Ban Nghiên Cứu và Phát Triển CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
  • Từ 11/2018 – 3/2020: Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Nhựa Hà Nội
  • Từ 11/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Ankor Bioplastics
  • Từ 1/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP AnBio
  • Từ 1/2021 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Sản xuất PBAT An Phát
  • Từ 1/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
  • Từ 6/2021 – nay: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN