QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 1/2011 – 12/2011: Kỹ sư CTCP Thiết bị nâng hạ Quang Trung 
  • Từ 1/2012 – 6/2013: Phó Quản đốc CTCP Gạch ngói Tràng An (Nay là CTCP Gạch ngói Đất Việt) 
  • Từ 09/2013 – 06/2014: Điều phối viên CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh) 
  • Từ 07/2014 – 09/2014: Quyền Phó Giám đốc Nhà máy 5 CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh) 
  • Từ 06/2015 – 11/2015: Trợ lý Giám đốc Nhà máy 5 CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh) 
  • Từ 12/2015 – 12/2016 : Nhân viên Kế hoạch sản xuất CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh) 
  • Từ 01/2017 – 09/2018: Phó Giám đốc Nhà máy 6 CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh) 
  • Từ 10/2018 – 09/2023: Giám đốc Nhà máy 6 CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ 10/2023 – Nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất CTCP Nhựa An Phát Xanh