QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 2002 – 2007: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • Từ 2007 – 11/2012: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • Từ 2009 – 2015: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái (nay là CTCP An Tiến Industries)
 • Từ 12/2012 – 3/2018: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • Từ 2014 – 2016: Thành viên HĐQT Nhựa Bao bì Vinh
 • Từ 6/2017 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP An Phát Holdings
 • Từ 10/2017 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát
 • Từ 4/2018 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh
 • Từ 2018 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Liên vận An Tín
 • Từ 2018 – 3/2019: Chủ tịch HĐQT CTCP An Thành Bicsol
 • Từ 4/2019 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP An Thành Bicsol