Tin tức Tin tức - Sự kiện

ĐHĐCĐ thường niên Nhựa An Phát Xanh 2023: Thông qua kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng

Ngày 15/5, CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 là 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, dự kiến chi trả 15% cổ tức cho cổ đông, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 

Về kết quả kinh doanh năm 2022, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất 15.290 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 1.086 tỷ đồng.  

Mặc dù kinh tế toàn cầu bị tác động bởi nhiều yếu tố như xung đột và lạm phát kéo dài, giá hạt nhựa biến động bất thường ảnh hưởng tới mảng kinh doanh thương mại hạt nhựa của Nhựa An Phát Xanh, nhưng nhờ các quyết sách kịp thời của HĐQT, các mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm: sản xuất bao bì, hạt phụ gia, bất động sản khu công nghiệp, dịch vụ, vẫn duy trì ổn định. Theo đó, lợi nhuận gộp mảng sản xuất đạt 915 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021, mảng BĐS KCN đạt 118 tỷ đồng, tương đương năm 2021, mảng dịch vụ đạt 48 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng.  

Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, AAA sẽ tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa bao bì Việt Nam, đồng thời mở rộng kinh doanh tại các lĩnh vực cốt lõi khác như bất động sản khu công nghiệp, bao bì, nguyên vật liệu ngành nhựa và logistics. Mục tiêu năm 2023, AAA sẽ tập trung vào quản trị rủi ro mảng kinh doanh thương mại hạt nhựa, cũng như đẩy mạnh bàn giao, ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng trong năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban lãnh đạo công ty khẳng định, AAA sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp và chiến lược kinh doanh; tối ưu hóa danh mục sản phẩm, thị trường hiện hữu, tập trung khai thác các thị trường và sản phẩm có hiệu quả cao, biên lợi nhuận tốt, đồng thời tận dụng cơ hội từ hồi phục kinh tế toàn cầu và chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam để đẩy mạnh các thị trường xuất khẩu, trong đó Hoa Kỳ là thị trường trọng tâm chiến lược. Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh việc mở rộng thị trường sản phẩm bao bì sinh học phân hủy hoàn toàn, thân thiện với môi trường, mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.  

Bên cạnh đó, AAA sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, khuyến khích và triển khai các sáng kiến cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm. 

Ngoài ra, nhằm hiện thực hóa mục tiêu về phát triển bền vững, Nhựa An Phát Xanh sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông đại chúng thương hiệu AnEco và nâng cao ý thức về phòng chống rác thải nhựa, phối hợp chặt chẽ giữa marketing và bán hàng để lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh trong cộng đồng xã hội.  

Về công tác quản trị nguồn nhân lực, AAA chú trọng đạo tào, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo tương lai, sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển của công ty, đồng thời rà soát, tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có và và tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng. 

Nhựa An Phát Xanh tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngoài các vấn đề trên, Đại hội cũng thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%/mệnh giá, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đinh Xuân Cường và bầu bổ sung bà Hòa Thị Thu Hà là thành viên HĐQT. 

Tin liên quan